Z delom povezane bolezni, ki jih povzročajo biološki dejavniki

Znano je, da biološki dejavniki povzročajo zdravstvene težave. Glede na izsledke Evropske raziskave o delovnih razmerah za leto 2015 je čedalje večji delež evropskih delavcev (13 %, kar je 1,5-krat več kot deset let pred tem) pri delu izpostavljen povzročiteljem okužb. Biološki dejavniki vključujejo viruse, bakterije, glive in zajedavce, zdravstvene težave pa lahko povzročijo neposredno ali prek izpostavljenosti povezanim alergenom ali toksinom.

Z delom povezana izpostavljenost biološkim dejavnikom bi lahko bila povezana s številnimi zdravstvenimi težavami, vključno z nalezljivimi boleznimi, rakom in alergijami. Nekateri biološki dejavniki lahko tudi škodujejo še nerojenim otrokom.

Tveganju so zlasti izpostavljeni delavci v določenih sektorjih, kot so zdravstvene in veterinarske storitve, kmetijstvo, čiščenje odpadnih voda in laboratoriji. Ti delavci lahko delajo neposredno z mikrobi ali pa so jim izpostavljeni prek stika, na primer s telesnimi tekočinami ali zemljo. Če je vir izpostavljenosti biološkemu dejavniku znan, je sorazmerno enostavno preprečiti negativne učinke na zdravje. Bistveno težje pa je obvladovanje tveganja zaradi neznanih virov.

Agencija EU-OSHA je pripravila publikacije o tej temi:

Biološki dejavniki in z delom povezane bolezni: rezultati pregleda literature, strokovne raziskave in analize sistemov spremljanja: poročilo in povzetek

Dokumenti za razpravo, ki opredeljujejo sektorje z visoko izpostavljenostjo biološkim dejavnikom: zdravstveno varstvodelo, ki vključuje potovanja in stik s potnikidelo z živalmi; ravnanje z odpadki in čiščenje odpadnih voda in poljedelstvo.