Biološki dejavniki in preprečevanje z delom povezanih bolezni: pregled

Keywords:

To poročilo je končni rezultat velikega projekta, ki je bil namenjen obravnavi izpostavljenosti biološkim dejavnikom na delovnem mestu in povezanih učinkov na zdravje. Študija je vključevala pregled znanstvene literature, razgovore s strokovnjaki, srečanja tematskih skupin in delavnico zainteresiranih strani. V poročilu je predstavljen povzetek rezultatov projekta kot celote v skladu s pomembnimi temami, opredeljenimi pri pregledu, kot so sektorji z razlogi za zaskrbljenost, ranljive skupine, nastajajoča tveganja in sistemi spremljanja, ki delujejo v evropskih državah.

Trenutno ni sistematičnega pristopa k preprečevanju izpostavljenosti biološkim dejavnikom na delovnem mestu in priznavanju s tem povezanih zdravstvenih težav. Z analizo obstoječega znanja o teh dejavnikih tveganja, opredelitvijo vrzeli v podatkih in predlaganjem prihodnjih možnosti politike, je namen poročila povečati ozaveščenost o tem vprašanju in zagotoviti zanesljive informacije, ki bi lahko podprle prizadevanja za vzpostavitev učinkovitih preventivnih ukrepov.

Prenesi in: en