Večjezičnost v agenciji EU-OSHA

Image

Večjezičnost je ključni element vključujoče komunikacije v Evropski uniji in vseevropskih organizacijah. S tem ko so informacije, analize in orodja, ki jih pripravlja agencija EU-OSHA, na voljo v več jezikih, lahko ta doseže več ljudi.

Premagovanje jezikovnih ovir

Agencija EU-OSHA si prizadeva, da bi njena sporočila dosegla čim več ljudi, zato v svoje vsakdanje dejavnosti vključuje večjezičnost. Skupaj z drugimi organizacijami EU zato sodeluje tudi v inovativnih projektih na tem področju.

Za agencijo EU-OSHA je večjezičnost temeljno načelo in praktična odločitev, ki ji pomaga opravljati njeno poslanstvo.

Agencija EU-OSHA poskuša razmišljati ustvarjalno in delovati stroškovno učinkovito, da bi bile njene dejavnosti državljanom EU dostopne ne glede na njihov jezik. Nekaj primerov:

Nekatero gradivo, ki ga pripravi agencija EU-OSHA, je na voljo v 25 evropskih jezikih. Drugo, kot so nekatere publikacije, pa je prevedeno na zahtevo nacionalnih informacijskih točk. Informacijske točke imajo dejavno vlogo pri ocenjevanju potreb po prevodih in nadzorovanju njihove kakovosti.

Spletišče agencije EU-OSHA

Vsebina na spletišču agencije EU-OSHA je večinoma večjezična; glavni razdelki ter vsi povzetki in novice, objavljeni na spletišču, so na voljo v 25 jezikih.

Agencija EU-OSHA je leta 2017 skupaj z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino in Prevajalskim centrom za organe Evropske unije za svoje inovativno delo pri projektu za lažje upravljanje prevajanja večjezičnih spletišč, prejela nagrado evropskega varuha človekovih pravic za dobro upravljanje v kategoriji odličnosti pri zagotavljanju storitev za državljane/stranke.

Kampanje za zdravo delovno okolje

Kampanje za zdravo delovno okolje so namenjene ozaveščanju po celotni Evropi, njihov cilj pa je doseči kar največ ljudi in malih podjetij. Agencija EU-OSHA meni, da je pomembno, da so kampanje vključujoče, zato je vse ključno gradivo za kampanje prevedeno v 25 jezikov, vključno s posebno spletno stranjo kampanje, ki je glavno odložišče za gradivo z informacijami in orodji v zvezi s kampanjami. Drugo gradivo in publikacije o kampanji se pošlje informacijskim točkam, ki se odločijo za prevod tistih, za katere menijo, da so zanje najkoristnejše.

Pomoč pri zagotavljanju visokokakovostnih prevodov

Agencija EU-OSHA je skupaj s Prevajalskim centrom za organe Evropske unije (CdT) in Uradom za publikacije Evropske unije izvedla projekt za posodobitev in razširitev njihovihvečjezičnih tezavrov terminologije s področja varnosti in zdravja pri delu. Namen projekta je bil pomagati prevajalcem pri zagotavljanju doslednih, točnih in posodobljenih različic besedil, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu.

Večjezični tezaver je zdaj vključen v sistem upravljanja vsebine spletišča agencije EU-OSHA. Vsebuje 2000 novih izrazov z neposrednimi prevodi, opredelitvami pojmov, sklici na vire in referenčna besedila, ki so vključeni v IATE (medinstitucionalno terminološko zbirko EU, ki jo vzdržuje Prevajalski center za organe Evropske unije) in v EuroVoc (večjezični tezaver Urada za publikacije). Vse prevode pregledajo nacionalne informacijske točke agencije, ki skrbijo za njihovo točnost.

Publikacije in druge vrste vsebin so označene z izrazi, ki omogočajo lažje in učinkovitejše iskanje podatkov o varnosti in zdravju pri delu.

Agencija EU-OSHA je v okviru kampanje za zdravo delovno okolje pripravila tudi glosarje s posebnih področij znanja o varnosti in zdravju pri delu. Na voljo so na spletišču kampanje in v zadevnih razdelkih njenega spletišča.