Poslanstvo in vizija

Izjave o poslanstvu in viziji agencije EU-OSHA pojasnjujejo njeno vlogo v okviru pooblastil iz uredbe o ustanovitvi. Izjava o poslanstvu določa naloge agencije. Izjava o viziji pojasnjuje, kakšni so njeni cilji.

Te izjave je upravni odbor sprejel kot del podjetniške strategije. Odražajo stališče upravnega odbora o tem, kako naj bi agencija izvajala svoje naloge.

Naše poslanstvo

Razvijamo, zbiramo in zagotavljamo zanesljive in ustrezne informacije, analize ter orodja za izboljšanje znanja, ozaveščanje in izmenjavo informacij in dobrih praks o varnosti in zdravju pri delu, ki bodo zadostile potrebam tistih, ki jih to področje zadeva.

Naša vizija

Imeti prepoznavno in vodilno vlogo pri spodbujanju zdravih in varnih delovnih mest v Evropi na podlagi tristranskosti, sodelovanja ter razvoja kulture preprečevanja tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu, da se zagotovi pametno, trajnostno, produktivno in vključujoče gospodarstvo.

Agencija EU-OSHA je agencija Evropske unije za obveščanje o varnosti in zdravju pri delu. Naše delo prispeva k strateškemu okviru Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027 ter drugim, s tem povezanim strategijam in programom EU.

Pridobite več informacij o naši podjetniški strategiji in delovnih programih ter naši uredbi o ustanovitvi.