Kaj delamo

Image

Zavzemamo se za oblikovanje varnejšega, bolj zdravega in produktivnejšega delovnega okolja v Evropi v korist podjetij, zaposlenih ter vlad. Spodbujamo kulturo preprečevanja tveganj za izboljšanje delovnih razmer v Evropi.

Spoznajte agencijo EU-OSHA: oglejte si videoposnetek o agenciji!

Naše ključne dejavnosti

 • Kampanje za zdravo delovno okolje – naše dvoletne kampanje ozaveščajo o temah s področja varnosti in zdravja pri delu po vsej Evropi.
 • Projekt spletnega interaktivnega orodja za izdelavo ocene tveganja (OiRA) – malim in srednje velikim podjetjem zagotavljamo spletno orodje za oceno ter obvladovanje tveganj na delovnem mestu.
 • Raziskava ESENER – ta obsežna raziskava zagotavlja strnjen pregled o načinu obvladovanja tveganj v zvezi z varnostjo in zdravjem na delovnih mestih v Evropi.
 • OSHwiki – spletna enciklopedija, k vsebini katere lahko vsakdo prispeva ter ki vsebuje natančne in zanesljive informacije o varnosti in zdravju pri delu.
 • Projekti predvidevanja – s posebnimi projekti predvidevanja proučujemo nova in nastajajoča tveganja na področju varnosti in zdravja ter opozarjamo nanja.
 • Pregledi o varnosti in zdravju pri delu – zagotavljamo preglede posebnih tem s področja varnosti in zdravja pri delu ter opredeljujemo prednostne naloge.
 • Filmi NAPO  – sklop kratkih in šaljivih filmov brez verbalne komunikacije o pomembnih temah s področja varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Kako delamo

 • Kampanje – za ozaveščanje in razširjanje informacij o pomenu varnosti in zdravja pri delu za delavce, posameznih podjetjih in ciljih evropskih politik.
 • Preprečevanje tveganj – s pripravo in oblikovanjem priročnih orodij za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki jim pomagajo pri ocenjevanju tveganj v njihovem delovnem okolju ter izmenjavi znanja in dobrih praks s področja varnosti in zdravja.
 • Partnerstva – z vladami, organizacijami delodajalcev in delavcev, organi in mrežami EU ter zasebnimi podjetji. Naša mreža informacijskih točk je ključna za uspeh našega dela.
 • Raziskave – za prepoznavanje in ocenjevanje novih in nastajajočih tveganj pri delu ter vključitev varnosti in zdravja pri delu v področja, kot so izobraževanje, javno zdravje in raziskave.