Rehabilitacija in vrnitev na delo

Evropska delovna sila se stara: v mnogih državah članicah se upokojitvena starost zvišuje, veliko delavcev pa verjetno čaka daljše delovno življenje. To tudi pomeni, da bo več delavcev zbolelo, zato bodo za ohranitev trajnostnih delovnih mest potrebne dobre politike vrnitve na delo.

Vrnitev na delo po srednje- do dolgoročni bolniški odsotnosti je kompleksen proces. Vključuje številne korake in skupno delovanje oseb iz različnih strok, ki morda niso vajene skupnega dela. Glavni poudarek sistemov za vrnitev na delo mora biti na delovnem mestu. Agencija EU-OSHA je zato naročila raziskavo o politikah in sistemih za rehabilitacijo in vrnitev na delo, ki združuje dobre prakse iz vse Evrope.

V Evropi rakavo obolenje vsako leto odkrijejo pri približno 1,6 milijona delovno aktivnega prebivalstva. Vendar pa raziskave, ki so bile predstavljene na delavnici agencije EU-OSHA o raku, povezanem z delom, kažejo, da medtem ko so vzpostavljeni ukrepi za kostno-mišično obolenja in s stresom povezane zdravstvene težave, je manj takih ukrepov za ponovno vključevanje in vrnitev na delo za delavce, ki so zboleli za rakom, vključno z rakom, povezanim z delom.

Na delo se vrača vedno več delavcev, ki so preboleli raka. Spodbujati je treba njihovo rehabilitacijo, tako na področju spodbujanja dobrega počutja te ranljive skupine kot na področju zmanjševanja povezanih družbenih in ekonomskih učinkov. Agencija EU-OSHA je proučila to vprašanje in objavila poročilo o rehabilitaciji in vrnitvi na delo po prebolelem raku ter priporočila za podjetja.

Rehabilitacija in vrnitev na delo po prebolelem raku: Pregled literature

Politike in prakse v zvezi z rehabilitacijo in vrnitvijo na delo po prebolelem raku – trenutni pristopi: prispevki s seminarja

Devet študij primerov o programih za rehabilitacijo/vrnitev na delo