Napo – varnost z nasmehom

Image
Napo — safety with a smile

Napo kot junak sklopa animiranih filmov šaljivo predstavlja teme s področja varnosti in zdravja pri delu in preprečevanja tveganja ter ob tem spodbuja k razpravi.

Napo je tipičen delavec v kateri koli industriji ali sektorju. Pogosto je izpostavljen splošnim nevarnostim in tveganim okoliščinam na delovnem mestu. Vendar je dejavno udeležen pri ugotavljanju tveganj in zagotavljanju praktičnih rešitev.

Napo je postal glavni ambasador kampanj agencije EU-OSHA za zdravo delovno okolje, mnogi od njegovih filmov pa so s temi kampanjami povezani ali pa jih podpirajo. Na ključnih dogodkih kampanje se pojavi tudi osebno.

Napovi filmi

Napo se s sodelavci pojavi v sklopu filmov brez verbalne komunikacije, kar omogoča, da ga lahko razumejo in se z njim poistovetijo vsi ljudje, ne glede na njihovo izobrazbeno in kulturno ozadje ter starost. Filmi vključujejo različne teme s področja varnosti in zdravja, npr.:

Novi filmi se redno objavljajo v skladu z določanjem novih tem. Filme snema konzorcij Napo, ki ga sestavljata majhna skupina evropskih organizacij, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, ter agencija EU-OSHA.

Napo na delovnem mestu

To spletno gradivo je zasnovano kot pomoč organizacijam, da z ogledom filmov o Napu ne samo povečajo ozaveščenost o temah s področja varnosti in zdravja temveč tudi spodbudijo razprave med svojimi zaposlenimi in osebjem v dobavnih verigah. Uporabijo se lahko tudi v okviru poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja.

Prva serija videofilmov z naslovom „Razumevanje kostno-mišičnih obolenj“ posameznike in organizacije spodbuja k razmišljanju o kostno-mišičnih obolenjih, kot so bolečine v hrbtenici, obolenja zgornjih udov in poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov v vseh vidikih življenja delavca. Tovrstna razmišljanja lahko organizacijam pomagajo, da razvijejo celovite rešitve za zmanjšanje vpliva tovrstnih obolenj, kar lahko prispeva k bolj izpolnjenemu poklicnemu življenju posameznika, njegove družine in skupnosti.

Napo za učitelje

Napo prispeva tudi k seznanjanju osnovnošolcev z varnostjo in zdravjem. Agencija EU-OSHA je s podporo konzorcija Napo zasnovala spletno orodje za učitelje o varnosti in zdravju pri delu. Na voljo so sklopi študijskega gradiva, ki vsebujejo:

  • ključna sporočila in učne cilje;
  • ideje za dejavnosti in spletne vire;
  • 45‑minutne vzorčne primere učnih ur.

Po uspešnem pilotnem projektu se te učne ure razvijajo in širijo po vsej Evropi.

Konzorcij Napo

Filmski konzorcij Napo je nastal na podlagi evropskega leta varnosti in zdravja 1992/1993 ter evropskih filmskih festivalov, ki jih je organizirala Evropska komisija.

Komisija je podprla filmske festivale v prepričanju, da je mogoče določiti in sprejeti najboljše filme za uporabo po vsej Evropski uniji. To se je izkazalo za zahtevno nalogo. Številne filme so posnela komercialna produkcijska podjetja, ki se niso želela odreči svojim pravicam. Zaradi kulturnih razlik je bilo težko prilagoditi slike, zgodbe ter „videz in počutje“, filme pa težko prenesti čez nacionalne meje.

Po filmskem festivalu v Strasbourgu leta 1995 so se sestali štirje dejavni strokovnjaki za komunikacije iz Francije, Nemčije, Švedske in Združenega kraljestva, da bi razpravljali o mogočih načinih za naročilo in izdelavo filma, ki bi se uporabljal po vsej Evropi. 

Konzorcij Napo zdaj sestavlja osem članov – AUVA (Avstrija), CIOP (Poljska), DGUV (Nemčija), EU-OSHA (Bilbao, Španija), INAIL (Italija), INRS (Francija), SUVA (Švica) in TNO (Nizozemska).

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).