Nevarnost: kemikalije! Razlaga piktogramov za nevarnost

Keywords:

Piktogrami za označevanje kemičnih proizvodov so se spremenili. Spoznajte nove piktograme in tako prispevajte k preprečevanju poškodb in bolezni na delovnem mestu. Kemične proizvode pri delu uporabljamo vsak dan – ne samo v tovarnah, temveč tudi na gradbiščih ali v pisarnah – v sredstvih za čiščenje, barvah in podobnih proizvodih. Uredba Evropske unije o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP) je leta 2009 uvedla nove opozorilne piktograme. Piktogrami v obliki romba označujejo vrste nevarnosti, ki so povezane z uporabo določene nevarne snovi ali zmesi. Na etiketah se poleg piktogramov nahajajo tudi opozorilne besede, stavki o nevarnosti in previdnostni stavki pa tudi informacije o proizvodih in njihovih dobaviteljih. Učite se z Napom, kako poskrbeti za varnost na svojem delovnem mestu!

Prenesi in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |