Smernice za varno ravnanje z nevarnimi zdravili pri delu

Keywords:

Ta priročnik, ki ga je pripravila Evropska komisija, ponazarja praktične primere zmanjšanja izpostavljenosti delavcev nevarnim zdravilom v vseh fazah njihovega življenjskega cikla: od njihove proizvodnje, prevoza in skladiščenja, do priprave, dajanja bolnikom ali bolnim živalim in ravnanja z odpadki.

Nezavezujoče smernice vsebujejo najrazličnejše praktične nasvete za delavce, delodajalce, javne organe in strokovnjake za varnost, s katerimi lahko ti izboljšajo svoje pristope k zaščiti delavcev pred nevarnimi zdravili.

Prenesi in: en