Raziskave in statistični podatki o varnosti in zdravju pri delu

Na voljo so vam podatki in številke o varnosti in zdravju pri delu, ki temeljijo na rezultatih ključnih evropskih projektov ter evropski raziskavi podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER), ki jo izvaja agencija EU-OSHA.

Te ugotovitve so predstavljene v naših uporabniku prijaznih orodjih za vizualizacijo podatkov, ki nudijo kratek pregled obvladovanja tveganj na delovnem mestu, delovnih pogojev, demografskih podatkov ter politik in strategij za varnost in zdravje pri delu.

Izvajamo tudi javnomnenjske raziskave, s katerimi bomo lažje razumeli, kako se ljudje počutijo v svojem delovnem okolju. Do njihovih rezultatov lahko dostopate spodaj.

Zbiranje teh podatkov in številk je temelj našega dela, rezultati pa oblikovalcem politik in raziskovalcem pomagajo opredeliti nastajajoče trende.