You are here

Podjetniška strategija in delovni programi

Letni delovni programi temeljijo na podjetniški strategiji agencije EU-OSHA.

Priprava dolgoročne strategije

Trenutna podjetniška strategija pokriva obdobje 2014–2020, v njej pa je opredeljenih šest prednostnih področij:

  1. predvidevanje sprememb – v okviru naših projektov predvidevanja;
  2. dejstva in podatki – zbiranje in širjenje informacij za raziskovalce in oblikovalce politik z raziskavo ESENER, pregledi varnosti in zdravja pri delu ter javnomnenjskimi raziskavami;
  3. orodja za upravljanje varnosti in zdravja pri delu – predvsem z orodjem OiRA;
  4. ozaveščanje o varnosti in zdravju pri delu – zlasti s kampanjami Zdravo delovno okolje in drugimi dejavnostmi ozaveščanja;
  5. mreženje znanja – zlasti z razvojem spletne enciklopedije OSHwiki;
  6. mrežno povezovanje in poslovna komunikacija.

Za več informacij si prenesite poslovno strategijo agencije EU-OSHA za obdobje 2014–2020, ki je v skladu s strateškim okvirom Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020.

Načrti za prihodnje leto

Direktor agencije EU-OSHA vsako leto pripravi letni načrt upravljanja, ki ga sprejme upravni odbor. V načrtu so določeni načrti agencije za zadevno leto ter podrobno navedene dejavnosti, ki jih je treba izvesti, in cilji, ki jih je treba doseči.

Jasno so določeni prednostne naloge in cilji za zagotovitev, da bi agencija čim bolje izkoristila svoja sredstva in mrežo. Nekatera pomembna področja dejavnosti so: predvidevanje sprememb, ozaveščanje ter dejstva in podatki o temah, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu.

Letne načrte upravljanja za pretekla leta si lahko ogledate na naši strani s publikacijami, kjer si lahko preberete tudi naša letna poročila in letna poročila o dejavnostih ter ugotovite, kako uspešni smo bili.