You are here

Kontakt

Agencija pripravlja, zbira, analizira in razširja informacije o vprašanjih, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, z namenom izboljšanja varnosti in zdravja na delovnih mestih po celotni Evropski uniji.

Miribilla building

European Agency for Safety and Health at Work

 • 12 Santiago de Compostela
 • (Edificio Miribilla), 5th Floor
 • E-48003 Bilbao, SPAIN
 • Tel: + 34 944-358-400
 • Fax: + 34 944-358-401
 • Email: information@osha.europa.eu

 

Opozarjamo, da agencija:

 • ne more dajati osebnih nasvetov posameznikom o njihovi varnosti in zdravju ali reševati njihovih pritožb v zvezi z delovnimi razmerami;
 • ne more podati konkretnih informacij v zvezi s posamezno državo članico, na primer podatkov o zakonodaji in standardih ali statističnih podatkov;
 • ne more na zahtevo poiskati določenih informacij zaradi omejenih virov. Imamo samo informacije in publikacije, ki so na voljo na naših straneh;
 • ne more podati mnenja o trgovskem blagu ali storitvah ali pomagati pri njihovem oglaševanju;
 • ne zagotavlja ali potrjuje usposabljanj o varnosti in zdravju pri delu;
 • ni odgovorna za pripravo zakonodaje EU.

V zvezi z drugimi vprašanji vam priporočamo, da se obrnete na druge vire, ki so navedeni v nadaljevanju.

Če s tem standardnim odgovorom nismo odgovorili na vaše vprašanje, vam priporočamo, da si ogledate razdelek s pogostimi vprašanji ali pa nam pošljete sporočilo naobrazcu za kontakt. Pišete nam lahko v katerem koli uradnem jeziku EU, vendar upoštevajte, da lahko traja nekaj časa, preden prevedemo vaše sporočilo in naš odgovor nanj. Na vprašanja v angleškem jeziku bomo verjetno odgovorili prej, saj ta jezik govori vse osebje agencije. Na vaša vprašanja bomo poskušali odgovoriti čim prej.

Drugi viri uporabnih informacij

Če vaše vprašanje ni s področja dela agencije, lahko odgovor morda poiščete pri eni od naslednjih organizacij ali na katerem od naslednjih spletnih mest.

Države članice

Za vprašanja, ki so povezana z določeno državo članico: preverite spletno mesto ustrezne informacijske točke.

Zakonodaja

Informacije o zakonodaji: obiščite spletno mesto Komisije Eur-Lex, ki zagotavlja brezplačen dostop do zakonodaje (vključno s pogodbami, sodno prakso, zakonodajnimi predlogi itd.) v 20 uradnih jezikih EU.

Statistični podatki

Najprej obiščite naše strani o statističnih podatkih na evropski ravni. Evropska komisija ima svojo statistično in informacijsko službo Eurostat: v podrazdelku “Health (Zdravje) lahko najdete ustrezne statistične podatke.

Vprašanja javnega zdravja

GD za zdravje in varnost hrane

Evropska komisija

Spletno mesto Evropske komisije. Obrnete se lahko tudi na službo Europe Direct, kjer vam bodo svetovali, na koga se obrnite: pokličete lahko na telefonsko številko 00 800 6 7 8 9 10 11, ki je brezplačna za vse klice iz držav članic EU in na kateri se vam bo oglasil operater, ki govori vaš jezik.

Služba Europe Direct

Služba Europe Direct

Evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic

Evropski parlament

Evropski parlament

Svet Evropske unije

Svet Evropske unije