Kontakt

Agencija EU-OSHA pripravlja, zbira, analizira in razširja informacije o vprašanjih, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, z namenom izboljšanja varnosti in zdravja na delovnih mestih po vsej Evropski uniji.

Na vseh naših spletnih straneh lahko poiščete informacije o celoviti obravnavi vprašanj o VZD. Predlagamo, da informacije iščete na našem spletišču in portalu OSHwiki.  

Če ne najdete konkretnih informacij, ki jih iščete, preverite, ali je vaša poizvedba med spodnjimi pogostimi vprašanji. Če je ni, nam lahko pošljete sporočilo na obrazca za kontakt.

Zelo se bomo potrudili, da vam kljub našim omejenim virom odgovorimo v dveh tednih. Pišete nam lahko v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije, vendar upoštevajte, da lahko traja nekaj časa, preden prevedemo vaše sporočilo in naš odgovor nanj. Na vprašanja v angleškem jeziku bomo verjetno odgovorili prej, saj ta jezik govori vse osebje agencije. Na vaša vprašanja bomo poskušali odgovoriti čim prej.

Image
miribilla building

 

European Agency for Safety and Health at Work
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, ŠPANIJA
E-pošta: information afna osha pika europa pika eu

Kako stopiti z nami v stik

 

 

Brussels Liaison Office
European Agency for Safety and Health at Work,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 401 68 59
Faks: +32 2 401 68 68
E-pošta: obrien afna osha pika europa pika eu

 

POGOSTA VPRAŠANJA

 • 1. Kje lahko dobim nasvet o varnostni in zdravstveni težavi, povezani z mojimi delovnimi razmerami?

  Agencija EU-OSHA je organ za obveščanje, zato lahko koristne informacije in nasvete najdete na našem spletnem mestu, namenjenem tudi različnim zdravstvenim težavam, ki so povezane z delom, kot so stres, nadlegovanje, kožne bolezni itd.

  Žal agencija more dajati nasvetov posameznikom o njihovi varnosti in zdravju, posredovati v kateri koli pravni zadevi oziroma pri lokalnih ali nacionalnih organih; svetujemo vam, da se najprej obrnete na nacionalno informacijsko točko.

  Tam vam bodo pomagali stopiti v stik z nacionalnim organom, ki lahko pomaga v vašem primeru.

 • 2. Kako lahko zaprosim za odškodnino za nezgodo pri delu ali bolezen, povezano z delom?

  Odškodninski sistemi držav članic se razlikujejo in so odvisni od področja vaše zaposlitve, dejavnosti in poklicnega statusa. Informacije za posamezne države članice so na voljo pri nacionalnih informacijskih točkah, splošne informacije za državljane Evropske unije, ki živijo in delajo v tujini, pa pri Evropski komisiji.

 • 3. Je agencija EU-OSHA odgovorna za politične pobude EU na področju VZD ter izvajanje teh pobud?

  Agencija EU-OSHA je agencija Evropske unije za obveščanje o varnosti in zdravju pri delu. Njeno delo prispeva k strateškemu okviru Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 ter drugim ustreznim strategijam in programom EU, kot je Evropa 2020. Vendar pa ne sodeluje pri pripravljanju evropske zakonodaje ali politike, saj je za to odgovorna Evropska komisija. Prav tako ni pristojna za izvajanje inšpekcijskih pregledov na delovnih mestih ali uveljavljanje evropske ali nacionalne zakonodaje.

 • 4. Kje lahko najdem statistične podatke na ravni EU o nezgodah in boleznih, povezanih z delom, in zadevnih stroških?

  Informacije o statističnih podatkih, rezultati raziskav in druge koristne povezave so na voljo v razdelku Raziskave in statistični podatki na tem spletišču. Agencija EU-OSHA je v raziskavah ESENER proučila, kako se na evropskih delovnih mestih v praksi obvladujejo tveganja za varnost in zdravje.

  Evropska komisija ima svojo statistično in informacijsko službo Eurostat; koristne so zlasti naslednje povezave:

 • 5. Kje lahko najdem nacionalne statistične podatke, standarde in zakonodajo? Ali so informacije na voljo v različnih jezikih EU?

  Nekatere informacije v zvezi z nacionalno zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu so na voljo na našem spletišču. Poleg tega vam bodo na vaši nacionalni informacijski točki svetovali, kje lahko najdete dodatne vire. Veliko informacij, objavljenih na spletišču informacijske točke, je na voljo v jeziku zadevne države, v večini držav članic pa so informacije na voljo tudi v angleščini.
 • 6. Kje lahko najdem informacije o zakonodaji Evropske unije o varnosti in zdravju pri delu?

  Informacije o direktivah, smernicah in standardih EU o varnosti in zdravju pri delu, ki so združene po tematikah, so na voljo v razdelku Zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu na tem spletišču. Celotno besedilo direktiv EU v vseh jezikih EU in dodatne informacije so na voljo na spletišču Evropske komisije Eur-Lex.

  Dobro je upoštevati, da evropske direktive določajo minimalne zahteve, države članice pa lahko sprejmejo strožja pravila pri prenosu direktiv o varnosti in zdravju pri delu v nacionalno zakonodajo, zato lahko v posameznih državah članicah veljajo drugačne zahteve.

 • 7. Kako lahko dobim izvode dokumentov z evropskimi standardi?

  Nacionalni člani evropskih organizacij za standarde prodajajo evropske standarde kot nacionalne standarde in osnutke standardov. Več informacij je na voljo pri Evropskem odboru za standardizacijo.

 • 8. Kako lahko dobim izvode poročil agencije EU-OSHA?

  Vse naše publikacije najdete v razdelku Publikacije na tem spletišču. Preberete jih lahko na spletu ali jih brezplačno prenesete. Tiskane izvode lahko naročite na EU Bookshop.

 • 9. Ali lahko razmnožujem gradivo agencije EU-OSHA?

  Da, v kolikor agencijo EU-OSHA navedete na naslednji način:

  © Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), [datum]. Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira.

  Upoštevajte, da vsebine besedila ali ilustracij ni dovoljeno spreminjati brez izrecnega dovoljenja agencije.

 • 10. Kje lahko najdem vire za namene usposabljanja?

  Čeprav agencija EU-OSHA ne zagotavlja virov, ki bi bili posebej namenjeni usposabljanju, so informacije o zadevnih temah na voljo v razdelku Teme, nekatere naše publikacije pa vsebujejo študije primerov o usposabljanju. Poleg tega so na naslovu https://es.slideshare.net/euosha/presentations na voljo kratke predstavitve v PowerPointu, ki jih lahko prilagodite za namene usposabljanja. 

  Odlično gradivo za usposabljanje je sklop kratkih animiranih nemih filmov, v katerih nastopa lik Napo in ki jih lahko prenesete s spletišča Napo. Filmi šaljivo predstavljajo teme s področja varnosti in zdravja pri delu ter ob tem spodbujajo k razpravi. Brezplačno je na voljo tudi „študijsko gradivo Napo za učitelje“, ki je spletni modul usposabljanja na področju varnosti in zdravja, namenjen osnovnošolskim učiteljem. 

  Poleg tega so v razdelku Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje na tem spletišču na voljo informacije o poučevanju v šolah in dodatnem izobraževanju.

  Drugi dobri viri informacij so nacionalne informacijske točke, Evropska fundacija za usposabljanje, Cedefop (Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja) in ENETOSH (Evropska mreža za izobraževanje in usposabljanje za varnost in zdravje pri delu).

 • 11. Ali lahko agencija EU-OSHA podpre ali oglašuje tržne proizvode ali storitve?

  Žal agencija ne more podpirati ali oglaševati nobenih tržnih proizvodov ali storitev.

 • 12. Ali bi bila agencija EU-OSHA pripravljena financirati moj projekt?

  Načeloma ne zagotavljamo finančne podpore za zunanje projekte.

  V dokumentu EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders (Možnosti financiranja v EU za deležnike agencije EU-OSHA) so predstavljene informacije o financiranju na področju varnosti in zdravja pri delu v EU. Poleg tega je pri Generalnem sekretariatu Evropske komisije na voljo splošni pregled nepovratnih sredstev in posojil, ki jih zagotavlja Evropska unija, pri Evropski komisiji pa splošen pregled javnih naročil in financiranja.

  Če vaš projekt zadeva zdravje in varnost na nacionalni ravni, vam priporočamo, da se obrnete na nacionalno informacijsko točko.