You are here

Ustrezna varnost in zdravje pri delu sta dobra za podjetja

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

V težkih gospodarskih časih si je dobro zapomniti, da slaba varnost in zdravje pri delu pomenita strošek. Še več, študije primerov kažejo, da je dobro upravljanje varnosti in zdravja pri delu povezano z izboljšano uspešnostjo in dobičkonosnostjo.

Če se varnost in zdravje pri delu zanemarjata, so na slabšem vsi – od posameznih delavcev do nacionalnih zdravstvenih sistemov. Vendar to pomeni, da lahko boljše politike in prakse vsakomur prinašajo koristi.

Države s slabimi sistemi varnosti in zdravja pri delu črpajo iz dragocenih virov za obravnavanje poškodb in bolezni, ki bi se jim bilo mogoče izogniti. Močna nacionalna strategija ima številne koristi, kot so:

 • izboljšana produktivnost zaradi manj odsotnosti zaradi bolezni;
 • znižanje stroškov zdravstvenega varstva;
 • ohranitev zaposlitve starejših delavcev;
 • spodbujanje učinkovitejših delovnih metod in tehnologij;
 • zmanjšanje števila ljudi, ki morajo skrajšati svoj delavnik, da bi skrbeli za družinskega člana.

Stroški poškodb, bolezni in smrti, povezanih z delom

Kakšni so gospodarski učinki dobrega oziroma slabega upravljanja varnosti in zdravja pri delu? Zelo pomembno je, da oblikovalci politike, raziskovalci in posredniki poznajo odgovor na to vprašanje, za to pa potrebujejo kakovostne podatke. Agencija EU-OSHA se je zato namenila obravnavati to potrebo v preglednem projektu v dveh fazah z naslovom „Stroški in koristi varnosti in zdravja pri delu“, katerega namen je oblikovati ekonomski stroškovni model za zagotovitev zanesljivih ocen stroškov.

Prva faza: obsežna študija za opredelitev in oceno razpoložljivih podatkov v vsaki državi članici, ki se lahko uporabijo za oblikovanje stroškovnega modela za izračunavanje stroškov.

Rezultat: pregledno poročilo o razpoložljivosti in kakovosti podatkov (2017).

Faza 2a: izdelava približnega ekonomskega stroškovnega modela izračunavanja stroškov na podlagi mednarodnih razpoložljivih virov podatkov (v sodelovanju z MOD, Finsko in Singapurjem).

Rezultat: poročilo o oblikovanju približnega modela (2017).

Faza 2b: oblikovanje naprednega ekonomskega stroškovnega modela na podlagi nacionalnih virov podatkov.

Rezultat: poročilo o oblikovanju naprednega modela (2018).

Projekt vključuje tudi seminar za deležnike, na katerem bodo razpravljali o posledicah modela za politiko in prakso na področju varnosti in zdravja pri delu v letu 2018 ter nadaljnjem razširjanju in ocenjevanju v letu 2019. Orodje za vizualizacijo podatkov in infografika bosta omogočila tudi preprost dostop do podatkov in njihovo ocenjevanje.

Koristi za podjetja

Slaba varnost in zdravje pri delu pomenita strošek za podjetje, dobra varnost in zdravje pri delu pa se jim obrestujeta. Podjetja z višjimi standardi varnosti in zdravja so uspešnejša in stabilnejša.

Študije ocenjujejo, da se vsak evro, vložen v varnost in zdravje pri delu, povrne z 2,2 evra ter da je razmerje med stroški in koristmi izboljšanja varnosti in zdravja ugodno.

Gospodarske prednosti dobre varnosti in zdravja pri delu za velika in mala podjetja so precejšnje. Če navedemo samo nekaj primerov, z dobro varnostjo in zdravjem pri delu:

 • se izboljša produktivnost delavcev;
 • se zmanjša število odsotnosti z dela;
 • se zmanjšajo plačila nadomestil;
 • se izpolnjujejo zahteve izvajalcev iz javnega in zasebnega sektorja.

Z ukrepanjem bi lahko vašemu podjetju zagotovili precejšnje koristi. Več informacij o uvajanju izboljšav in obvladovanju tveganj je na voljo tukaj .

Gospodarske spodbude

Po vsej Evropi se uvajajo programi za finančno nagrajevanje organizacij, ki zagotavljajo varna in zdrava delovna mesta. Ti vključujejo naslednje:

 • nižje zavarovalne premije;
 • davčne olajšave;
 • državne subvencije in dotacije.

En primer je nemški mesarski sektor. Sodelujoča podjetja so bila upravičena do znižanih premij, če so spodbujala varnost, na primer z nakupom varnih nožev ali usposabljanjem voznikov o varnosti.

Rezultati programa so bili:

 • 1 000 nezgod manj na leto v sektorju v Nemčiji;
 • znižanje stroškov, ocenjeno na 40 milijonov evrov v šestih letih;
 • prihranek v višini 4,81 evra za vsak vloženi evro.

Zavarovalnicam lahko ponujanje takih programov pomaga zmanjšati število terjatev, omiliti njihovo resnost in znižati stroške zanje.

Več informacij o gospodarskih spodbudah in njihovem uvajanju:

Dodatni viri: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety