Kotiček za novinarje

Novosti

© Cristina Vatielli 

15/11/2019
V našem novem obsežnem evropskem preglednem poročilu in njegovem povzetku je obravnavan vpliv kostno-mišičnih obolenj na evropske delavce, družbo in...
12/11/2019
Vodilni strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu ter nosilci odločanja iz vse Evrope sodelujejo z institucijami EU in nacionalnimi informacijskimi...
05/11/2019
Zmagovalni film govori o Antoninu, mladem moškem, ki se spopada z izčrpanostjo zaradi dolgotrajne bolezni, in ga spremlja, ko začne delati v...
21/10/2019
Več milijonov delavcev po vsej Evropi pogosto prihaja na delovnem mestu v stik z nevarnimi kemičnimi snovmi, uporaba tovrstnih snovi pa se povečuje...
17/09/2019
Natečaj za obdobje 2018–2019 je ključni del kampanje agencije EU-OSHA Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta . Dr...

Pages

Pages