You are here

Kotiček za novinarje

Novosti

Sporočila za javnost

04/09/2017 - 01:30

Na XXI. svetovnem kongresu o varnosti in zdravju pri delu, ki bo v Singapurju od 3. do 6. septembra, bo Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) skupaj z Mednarodno organizacijo dela prestavila nove ocene stroškov slabe varnosti in zdravja pri delu. Nove ugotovitve kažejo, da se zaradi posledic poškodb in bolezni, povezanih z delom, po vsem svetu izgubi 3,9 % BDP, kar pomeni letno po grobi oceni 2 680 milijard EUR [1].

26/04/2017 - 11:00

Podelitev priznanj za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje bo potekala v Valletti na Malti med pripravami na svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, ki bo 28. aprila. Na podelitvah priznanj, ki jih organizira Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), se predstavijo uspešni ukrepi evropskih organizacij za varnejša in bolj zdrava delovna mesta za delavce vseh starosti, ki so zato tudi produktivnejša.