You are here

Kotiček za novinarje

Novosti
02/10/2018

Agencija EU‑OSHA bo 22. oktobra skupaj s partnerji odprla Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, da bi spodbudila sodelovalno in dejavno varno ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi.

Teden kot glavni dogodek v okviru trenutne Kampanje za zdravo delovno okolje navdihuje na stotine dogodkov po vsej Evropi, kot so predvajanja filmov, medijski dogodki, konference, razstave, tekmovanja in izobraževanja.

Sporočila za javnost

26/06/2018 - 01:30

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) objavlja imena uradnih medijskih partnerjev kampanje, ki se bodo pridružili njeni vseevropski kampanji s področja varnosti in zdravja pri delu za obdobje 2018–2019 z naslovom Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta. Podpora teh partnerjev je ključna za uspeh kampanje, partnerji pa imajo v zameno različne ugodnosti in priložnosti.