You are here

Kotiček za novinarje

Novosti

Sporočila za javnost

25/06/2019 - 01:15

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) pozdravlja izvajanje projekta o spletnem interaktivnem orodju za izdelavo ocene tveganja (OiRA) v multinacionalnem proizvajalcu avtomobilov Daimler. Njegov nemški oddelek za zdravje in varnost je na podlagi orodja OiRA razvil in prilagodil orodje za oceno tveganja na delovnem mestu posebej za uporabo v njihovem podjetju.