Kotiček za novinarje

Novosti
17/09/2019 - 01:30
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) razglasila nagrajene in pohvaljene primere organizacij, ki se z inovativnim pristopom uspešno spopadajo s tveganji, ki jih prinašajo nevarne kemične snovi, v sklopu 14. natečaja za priznanja za dobro prakso. S priznanji so odlikovane organizacije, ki so izjemno predane varnosti in zdravju pri delu ter spodbujajo prakse, ki ščitijo delavce in krepijo produktivnost.
25/06/2019 - 01:15
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) pozdravlja izvajanje projekta o spletnem interaktivnem orodju za izdelavo ocene tveganja (OiRA) v multinacionalnem proizvajalcu avtomobilov Daimler. Njegov nemški oddelek za zdravje in varnost je na podlagi orodja OiRA razvil in prilagodil orodje za oceno tveganja na delovnem mestu posebej za uporabo v njihovem podjetju.
29/11/2018 - 01:45
Agencija EU-OSHA v novem poročilu objavlja ugotovitve večjega dvoletnega projekta za predvidevanje učinkov digitalizacije na varnost in zdravje pri delu v EU. Končni rezultati tega projekta za predvidevanje poudarjajo razvoj tehnologij, ki temeljijo na IKT, morebitni učinek teh tehnologij na naravo in organizacijo dela ter izzive in priložnosti za varnost in zdravje pri delu, ki jih lahko prinesejo.

Pages

Pages