Kotiček za novinarje

Novosti

Z uvedbo digitalnih sistemov za spremljanje varnosti in zdravja pri delu, kot so aplikacije, kamere in nosljive naprave, so lahko delovna mesta...

Vrhunski strokovnjaki in nosilci odločanja so na vrhu kampanje agencije EU-OSHA za zdravo delovno okolje 2022 predstavili pomembne ugotovitve o...

Vodilni evropski strokovnjaki in nosilci odločanja se bodo 14. in 15. novembra zbrali v Bilbau in razpravljali o pomembnih ugotovitvah kampanje ter...

Danes se začenja evropski teden varnosti in zdravja pri delu z več sto dogodki, pobudami in promocijami, ki jih skupaj organiziramo agencija EU-OSHA...

V novi raziskavi, ki jo je objavila agencija EU-OSHA, je bilo ugotovljeno, da obstajajo dokazi o povezavi med psihosocialnimi dejavniki tveganja in...