You are here

Kotiček za novinarje

Novosti
24/04/2018

Nevarne kemične snovi še naprej predstavljajo tveganje za varnost in zdravje evropskih delavcev. Ozaveščanje o potrebi po odpravi izpostavljenosti tem snovem – in ravnanju z njimi, kadar to ni mogoče – je bistvo nove kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta. Kampanja se bo začela izvajati na tiskovni konferenci 24. aprila 2018 ob 12.00.

Sporočila za javnost

25/05/2018 - 01:30

Za obeležitev evropskega tedna boja proti raku, ki bo potekal od 25. do 31. maja 2018, Evropska Agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) objavlja najnovejše ugotovitve iz svojega projekta, v okviru katerega so bile raziskane posledice raka za delavce in delovna mesta po Evropi. V publikacijah so opredeljeni instrumenti, prakse, politike in ukrepi, s katerimi je mogoče spodbuditi uspešno rehabilitacijo in vrnitev na delo oseb, ki so premagale raka.

24/04/2018 - 12:00

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU‑OSHA) je začela po vsej EU izvajati svojo kampanjo Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta 2018–2019. Začetek kampanje označuje tudi začetek izvajanja različnih dogodkov in dejavnosti, ki bodo potekali v naslednjih dveh letih z namenom opozarjanja na to problematiko in spodbujanja najboljših načinov za obvladovanje tveganj, ki jih nevarne kemične snovi predstavljajo za delavce.