You are here

Kotiček za novinarje

Novosti
22/01/2019

Ta publikacija opisuje razvoj novih metod za ocenjevanje števila delavcev, izpostavljenih nevarnim kemičnim snovem v EU, in obsega te izpostavljenosti. Namen študije je bil s proučevanjem trendov skozi čas opredeliti snovi in sektorje, ki predstavljajo največje tveganje za delavce.

Namen je bil doseči pregled uporabe nevarnih snovi, hkrati pa tudi ustvariti metodologijo, ki bi jo lahko ponovno uporabili za spremljanje prihodnjih trendov in razvoja.

Sporočila za javnost

29/11/2018 - 01:45

Agencija EU-OSHA v novem poročilu objavlja ugotovitve večjega dvoletnega projekta za predvidevanje učinkov digitalizacije na varnost in zdravje pri delu v EU. Končni rezultati tega projekta za predvidevanje poudarjajo razvoj tehnologij, ki temeljijo na IKT, morebitni učinek teh tehnologij na naravo in organizacijo dela ter izzive in priložnosti za varnost in zdravje pri delu, ki jih lahko prinesejo.