Mladi ter varnost in zdravje na delovnem mestu

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Glede na statistične podatke je pri 18‑ do 24‑letnikih verjetnost resnih nezgod pri delu večja kot pri starejših. Izpostavljeni so lahko slabim delovnim razmeram, ki povzročijo nastanek poklicnih bolezni v mladosti ali pozneje v življenju.

Mladim, ki se prvič zaposlijo, lahko primanjkuje izkušenj, pogosto pa tudi fizična in psihološka zrelost. Tveganja, s katerimi se srečujejo, morda ne jemljejo dovolj resno. Drugi dejavniki, zaradi katerih so mladi bolj ogroženi, vključujejo:

  • nezadostna raven spretnosti in usposobljenosti;
  • nepoznavanje svojih pravic in dolžnosti njihovega delodajalca;
  • pomanjkanje zaupanja, da bi odkrito spregovorili o težavah;
  • dejstvo, da delodajalci ne priznajo potrebe mladih delavcev po dodatni zaščiti.

Agencija EU-OSHA zagotavlja statistične podatke, spremlja tveganja, povezana z mladimi, in prispeva k izmenjavi dobrih praks, da se mladi zaščitijo na delovnem mestu.

Pravice in odgovornosti delodajalca

Delodajalci morajo poskrbeti za varnost in zdravje delavcev, še zlasti pa morajo biti pozorni na mlade delavce. Oceno tveganja morajo izdelati, preden mladi začnejo delati, poleg tega pa morajo sprejeti ukrepe za njihovo zaščito.

Mladim delavcem je treba dodeliti primerno delo ter jim zagotoviti ustrezno usposabljanje in nadzor. Delodajalci morajo spodbujati močno varnostno kulturo in mlade delavce vključiti v zadeve, povezane z varnostjo. Posebna pravila veljajo za delavce, mlajše od 18 let.

V Direktivi Sveta 94/33/ES so določene zakonske obveznosti delodajalcev. Te obveznosti so določene v predpisih vsake države članice. Dobre nasvete vam lahko dajo nacionalne organizacije za varnost in zdravje ter sindikati.

Preberite informativni bilten za delodajalce.

Pravice in odgovornosti mladih delavcev

Mladi imajo pravico do postavljanja vprašanj, izražanja pomislekov in odklonitve dela, ki ni varno.

Hkrati imajo odgovornosti, da upoštevajo politike na področju varnosti in zdravja pri delu ter skrbijo za svojo varnost in varnost svojih sodelavcev.

Če ste mladi delavec in imate težavo, je najpomembneje, da se z nekom pogovorite. Če je mogoče, se pogovorite s svojim nadrejenim. Če to ni mogoče, se pogovorite s svojim delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu, osebjem s področja zdravja na delovnem mestu ali staršem, skrbnikom ali sodelavcem, ki mu zaupate. Dobre nasvete vam lahko dajo nacionalne organizacije za varnost in zdravje ter sindikati.

Preberite informativni bilten za mlade delavce.

Pomoč učiteljem in staršem

Učitelji imajo pomembno vlogo. Če jim uspe pri mladih že v zgodnji mladosti razviti pozitiven odnos do preprečevanja tveganj in jih razumeti, bodo poskrbeli za njihovo varnost skozi celotno življenje.

Agencija EU-OSHA je pripravila sklopizobraževalnega gradiva za učitelje o varnosti in zdravju pri delu, v kateri je uporabila priljubljeni lik Napa, ki poučno, a hkrati zanimivo in slikovito v obliki filmčkov in ustvarjalnih nalog osnovnošolskim otrokom predstavlja teme s področja varnosti in zdravja.

Učitelji, ki sodelujejo pri organizaciji poklicnega usposabljanja ali delovnih praks, se morajo s svojimi delodajalci posvetovati o ukrepih glede varnosti in zdravja.

Več informacij o vključevanju varnosti in zdravja v izobraževanje.

Starši lahko mladim nudijo podporo tako, da jim pomagajo razumeti njihove pravice in odgovornosti. Pomagajo lahko tudi tako, da se z njimi pogovarjajo o delu v času šolanja ter s tem povezanima varnostjo in zdravjem.

Preberite informativni bilten za starše.