Kostno-mišična obolenja med otroki in mladostniki – vseživljenjski pristop k obravnavanju dejavnikov tveganja in preprečevanju

Keywords:

Kostno-mišična obolenja so pri otrocih in mladostnikih zelo razširjena in številni mladi vstopajo na trg dela z že obstoječimi kostno-mišičnimi težavami, ki se lahko zaradi dela še poslabšajo.

Potreben je vseživljenjski pristop k obravnavanju kostno-mišičnih obolenj in vzdrževanju zdravja kostno-mišičnega sistema (od zgodnjega otroštva). S tovrstnim pristopom bi lahko izboljšali razumevanje, kako in zakaj se ta obolenja sčasoma pojavijo ter kako je mogoče ohraniti zdravje kostno-mišičnega sistema.

Ta informativni bilten poudarja potrebo po sodelovanju med akterji v sektorjih javnega zdravja, izobraževanja in zdravja pri delu na področju preprečevanja kostno-mišičnih obolenj med otroki in mladostniki.

Prenesi in: de | el | en | es | is | it | lt | mt | no | pl | pt | sl |