Kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev

Upravni odbor agencije EU-OSHA je 20. marca 2012 sprejel kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev evropskega varuha človekovih pravic, ki določa načela, ki jih morajo pri odnosih z javnostjo spoštovati vsi njeni zaposleni.

Javnost ima pri stikih z javnim organom pravico do dobrega upravljanja. To vključuje spoštovanje zakonov in postopkov, zlasti temeljnih pravic državljanov, ter zagotavljanje visoko kakovostnih storitev.

Kaj je kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev?

 Kodeks evropskega varuha človekovih pravic o dobrem ravnanju javnih uslužbencev določa osnovna načela dobrega upravljanja. S kodeksom se osebje seznani s pravili, ki jih mora upoštevati pri odnosih z javnostjo.

S kodeksom je javnost natančno seznanjena z delovanjem agencije in svojimi pravicami pri odnosih z njo.

Končni cilji so povečati preglednost upravljanja, zagotoviti boljšo kakovost zagotavljanja storitev in upravljanje približati javnosti.

Več informacij o kodeksu dobrega ravnanja javnih uslužbencev je na voljo na  spletišču  evropskega varuha človekovih pravic.