Ženske ter varnost in zdravje na delovnem mestu

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Moški in ženske biološko niso enaki (biološke razlike med spoloma), prav tako pa obstajajo razlike v delu, ki ga opravljajo, delovnih razmerah in obravnavi, ki so je deležni v družbi (razlike med spoloma).

Take razlike lahko vplivajo na nevarnosti, s katerimi se moški in ženske srečujejo na delovnem mestu, ter na načine njihovega ocenjevanja in nadzora. Zato agencija EU-OSHA opravlja raziskave in ozavešča o težavah na področju varnosti in zdravja pri delu, s katerimi se srečujejo ženske.

Razlike, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje pri delu

Obstajajo razlike, ki vplivajo na tveganja, s katerimi se srečujejo moški in ženske. Ženske:

  • delajo v specifičnih sektorjih in opravljajo specifična dela;
  • usklajujejo obveznosti na delovnem mestu in doma;
  • so premalo zastopane v nadzornih in upravnih odborih;
  • se od moških razlikujejo po telesnih značilnostih, čeprav je pogosto več razlik med samimi ženskami kakor med moškimi in ženskami, npr. v fizični moči;
  • opravljajo dela, za katera se pogosto napačno predpostavlja, da so varna in lahka.

Te razlike na področju varnosti in zdravja v praksi pogosto niso priznane. Poleg tega so delovne obremenitve in tveganja, povezana s stresom, s katerimi se ženske srečujejo na delovnem mestu, pogosto podcenjeni. Agencija EU-OSHA si prizadeva opozoriti na te razlike in prispevati k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu na področjih, ki predvsem zadevajo ženske.

Kaj lahko storijo delodajalci

Pristop na področju varnosti in zdravja pri delu, ki upošteva razlike med spoloma, pomeni priznavanje in upoštevanje razlik med žensko in moško delovno silo.

Delodajalci:

  • si lahko prizadevajo, da bo delo varnejše in lažje za vse;
  • lahko vprašanja spola vključijo v oceno tveganja;
  • lahko preverijo dejansko opravljeno delo in se izognejo domnevam o tem, kdo je ogrožen in zakaj;
  • lahko omogočijo gibljiv delovni čas;
  • lahko ženske vključijo v odločanje glede varnosti in zdravja pri delu.

Ta pristop je koristen za vse zaposlene, ne le za ženske.

Preberite informativna biltena agencije EU-OSHA o vprašanjih spola in oceni tveganja, namenjena delodajalcem.

Vloga agencije EU-OSHA

Glavni cilj je pomagati zagotoviti, da se vprašanja, povezana s spolom, upoštevajo pri oblikovanju politik in odločitev na delovnem mestu ter na ravni EU. Agencija EU-OSHA dejavno raziskuje tveganja in gibanja v zvezi s spolom. To vključuje raziskave, osredotočene na sektorje, v katerih delajo ženske, kot je čiščenje, in na tveganja, s katerimi se srečujejo zlasti ženske. Vidik spola je vključen tudi v druga področja raziskav.

Zagotavlja orodja in nasvete kot pomoč delodajalcem pri ugotavljanju in izvajanju ocene tveganja, v kateri se upoštevajo razlike med spoloma.

Preberite tudi raziskavo agencije EU-OSHA o novih tveganjih in gibanjih v zvezi z varnostjo in zdravjem žensk pri delu ter se seznanite z vodniki dobrih praks in orodji za ocene tveganja.