Evropski standardi

„Usklajeni standard“ je standard, ki ga je na zahtevo Evropske komisije sprejela ena od evropskih organizacij za standardizacijo – Evropski odbor za standardizacijo (CEN), Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (CENELEC) in Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI).

Tako imenovani „novi pristop“ predstavlja inovativen način tehničnega usklajevanja z delitvijo odgovornosti med evropskega zakonodajalca in evropske organe za standardizacijo.

Njegovo izhodišče so naslednja temeljna načela:

  • evropske direktive opredeljujejo „osnovne zahteve“, da bi zagotovile visoko raven zaščite zdravja, varnosti, varstva potrošnikov ali varstva okolja. Takšne direktive, sprejete v skladu z novim pristopom, temeljijo na členu 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije (prej člen 95 PES), ki omogoča sprejetje ukrepov za izboljšanje prostega pretoka blaga;
  • naloga sestavljanja ustreznih usklajenih standardov, ki izpolnjujejo osnovne zahteve izdelkov, določene z direktivami, je zaupana evropskim organizacijam za standardizacijo (CEN, CENELEC in ETSI);
  • za izdelke, ki ustrezajo usklajenim standardom, velja, da izpolnjujejo ustrezne osnovne zahteve (domneva o skladnosti, oznaka CE), države članice pa morajo zagotoviti prost pretok takšnega blaga;
  • uporaba teh standardov ostaja prostovoljna. Mogoča je tudi uporaba drugih standardov, vendar morajo proizvajalci dokazati, da njihovi izdelki izpolnjujejo osnovne zahteve.

Podrobne informacije o direktivah, sprejetih v skladu z novim pristopom, so na voljo v razdelku o direktivah ali na eni od naslednjih spletnih strani Evropske komisije:

 

Povezave do evropskih in mednarodnih organov za standardizacijo 

Nacionalni organi za standardizacijo

Člani odbora CEN
Država Institucija/član odbora CEN
Avstrija Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Belgija Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bolgarija Българският институт за стандартизация (BDS)
Ciper Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Češka republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danska Dansk Standard (DS)
Estonija Eesti Standardikeskus (EVS)
Finska Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Francija Association Française de Normalisation (AFNOR)
Nemčija Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Grčija Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Madžarska Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islandija Islenskir Stadlar (IST)
Irska National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Italija Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Latvija Latvijas Standarts (LVS)
Litva Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luksemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Nizozemska Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norveška Norsk Standard (SN)
Poljska Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugalska Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Romunija Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovaška Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenija Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST)
Španija Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Švedska Swedish Standards Institute (SIS)
Švica Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Člani odbora CENELEC  

Država Institucija/član odbora CEN
Avstrija Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgija Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bolgarija Българският институт за стандартизация (BDS)
Ciper Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Češka republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danska Dansk Standard (DS)
Estonija Eesti Standardikeskus (EVS)
Finska Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Francija Union Technique de l'Electricité
Nemčija Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Grčija Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Madžarska Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islandija Staðlaráð Íslands
Irska Electro-Technical Council of Ireland Limited
Italija Comitato Elettrotecnico Italiano
Latvija Latvijas Standarts (LVS)
Litva Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luksemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Nizozemska Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norveška Norsk Elektroteknisk Komite
Poljska Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugalska Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Romunija Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovaška Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenija Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST)
Španija Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Švedska SEK Svensk Elstandard
Švica Electrosuisse