Poklicne poti

Člani osebja agencije EU-OSHA delajo v spodbudnem in večnacionalnem delovnem okolju. Agencija uraduje v kulturno živahnem Bilbau.

V agenciji EU-OSHA so zaposlene osebe najrazličnejših profilov, vsi zaposleni – od projektnih vodij do uradnikov za komunikacijo in administratorjev – pa imajo znanja in spretnosti, so predani in zavzeti, kar potrebujemo za oblikovanje varnejšega, bolj zdravega in produktivnejšega delovnega okolja v Evropi.

V spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) preberite več o zaposlitvi v institucijah Evropske unije.

 

Koga zaposlujemo

Delovna mesta v okviru agencije EU-OSHA so na voljo državljanom 28 držav članic Evropske unije ter Islandije, Lihtenštajna in Norveške (pogodbenice sporazuma EGP).

Agencija EU-OSHA je delodajalec, ki zagotavlja enake možnosti. Pri nas v agenciji kandidate za zaposlitev obravnavamo enako ne glede na spol, barvo kože, raso, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, državljanstvo, starost, spolno usmerjenost ali spolno identiteto.

Preberite si pravilnik agencije EU-OSHA o varstvu osebnih podatkov.

Rezervni seznami

Rezervni seznami so sestavljeni iz kandidatov, ki so prišli na razgovor, ko je potekal postopek zaposlovanja za navedena delovna mesta, in so dobili najboljše skupne ocene. Kandidatom z rezervnega seznama se lahko pozneje ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi brez naknadnega izbirnega postopka.

Agencija EU-OSHA lahko za delovna mesta pogodbenih uslužbencev uporabi zbirko podatkov urada EPSO.

Objavljena prosta delovna mesta

Vacancies - Evaluation underway

Zaključene objave delovnih mest

Prijave na lastno pobudo

Zaradi številnih spontanih prijav, ki jih prejme agencija, vsaki od njih žal ne moremo posvetiti potrebne pozornosti. Zato vam priporočamo, da prijave pošiljate samo kot odgovor na posebne zaposlitvene oglase ali objavljene postopke za zaposlovanje.

Opozarjamo vas, da ne potrjujemo prejema spontanih prijav ali prošenj za delovno prakso niti ne odgovarjamo nanje.

Enquiries

Za vsa vprašanja se obrnite na oddelek za kadrovske zadeve na e-naslov: recruitment afna osha.europa.eu

Če želite vprašanja poslati po pošti, uporabite naslednji naslov: European Agency for Safety and Health at Work, Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 – 48003 Bilbao, Španija.