Poklicne poti

Člani osebja agencije EU-OSHA delajo v spodbudnem in večnacionalnem delovnem okolju. Agencija uraduje v kulturno živahnem Bilbau.

V agenciji EU-OSHA so zaposlene osebe najrazličnejših profilov, vsi zaposleni – od projektnih vodij do uradnikov za komunikacijo in administratorjev – pa imajo znanja in spretnosti, so predani in zavzeti, kar potrebujemo za oblikovanje varnejšega, bolj zdravega in produktivnejšega delovnega okolja v Evropi.

V spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) preberite več o zaposlitvi v institucijah Evropske unije.

 

Koga zaposlujemo

Delovna mesta v okviru agencije EU-OSHA so na voljo državljanom 27 držav članic Evropske unije ter Islandije, Lihtenštajna in Norveške (pogodbenice sporazuma EGP).

Agencija EU-OSHA je delodajalec, ki zagotavlja enake možnosti. Pri nas v agenciji kandidate za zaposlitev obravnavamo enako ne glede na spol, barvo kože, raso, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, državljanstvo, starost, spolno usmerjenost ali spolno identiteto.

Preberite si pravilnik agencije EU-OSHA o varstvu osebnih podatkov.

Rezervni seznami

Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Objavljena prosta delovna mesta

Trenutno v tem razdelku ni prostih delovnih mest.

Vacancies - Evaluation underway

Zaključene objave delovnih mest

Prijave na lastno pobudo

Zaradi številnih spontanih prijav, ki jih prejme agencija, vsaki od njih žal ne moremo posvetiti potrebne pozornosti. Zato vam priporočamo, da prijave pošiljate samo kot odgovor na posebne zaposlitvene oglase ali objavljene postopke za zaposlovanje.

Opozarjamo vas, da ne potrjujemo prejema spontanih prijav ali prošenj za delovno prakso niti ne odgovarjamo nanje.

Enquiries

Za vsa vprašanja se obrnite na oddelek za kadrovske zadeve na e-naslov: recruitment afna osha.europa.eu

Če želite vprašanja poslati po pošti, uporabite naslednji naslov: European Agency for Safety and Health at Work, Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 – 48003 Bilbao, Španija.