Orodja in viri

Tukaj boste našli vse naše ključne vire za ozaveščanje o tveganjih za varnost in zdravje pri delu ter za obvladovanje teh tveganj.

Orodje OiRA, ki pomaga pri pripravi ocene tveganj in obvladovanja tveganj za varnost in zdravje pri delu; OSHwiki kot pomemben vir informacij o vseh vidikih varnosti in zdravja pri delu; e-priročniki, ki vsebujejo smernice za upravljanje varnosti in zdravja pri delu; infografike; gradivo za kampanjo; Napovi filmi in študijsko gradivo z Napom za učitelje, orodja za vizualizacijo podatkov ter druga praktična orodja in smernice.