You are here

Nacionalne informacijske točke

National Focal Points

Agencija EU-OSHA ima v vsaki državi članici nacionalno informacijsko točko, podatki o njih pa so prosto dostopni.

Informacijske točke kot uradne predstavnike agencije EU-OSHA v posamezni državi imenuje vlada navedene države, običajno pa je to nacionalni organ, pristojen za varnost in zdravje pri delu, ki največ prispeva k izvajanju delovnih programov agencije EU-OSHA.

Kakšna je pravna podlaga za nacionalne informacijske točke?

Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu zahteva ustanovitev nacionalne informacijske točke, ki je pristojni nacionalni organ ali institucija, ki jo ta določi.

Nacionalna informacijska točka mora upoštevati stališče socialnih partnerjev na nacionalni ravni v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso.

Kako delujejo nacionalne informacijske točke?

Vsaka informacijska točka upravlja svojo tristransko mrežo, ki jo sestavljajo vladni organi ter predstavniki organizacij delavcev in delodajalcev. Nacionalna mreža odraža stanje v državi članici in je ne vzpostavi agencija EU-OSHA.

Ta mreža prispeva k delu agencije EU-OSHA in je mehanizem za razširjanje produktov in informacij nacionalnim deležniki. Poleg tega informacijske točke dejavno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju kampanj agencije EU-OSHA in pri imenovanju nacionalnih strokovnjakov v skupine in seminarje agencije.

Kaj pa države nečlanice?

Tudi Islandija, Lihtenštajn in Norveška, ki so države EGP, imajo nacionalne informacijske točke, ki v celoti sodelujejo v mreži informacijskih točk agencije EU-OSHA, obravnavane pa so enako kot države članice. V mreži informacijskih točk agencije EU-OSHA sodeluje tudi Švica, ki je država Efte.

Agencija EU-OSHA podpira tudi nacionalne informacijske točke v državah, ki so vključene v instrument za predpristopno pomoč (IPA), in sicer v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Turčiji, Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1244/99, v Črni gori in Srbiji.