Do boljših šol s spodbujanjem zdravja kostno-mišičnega sistema

Keywords:

Sodelovanje izobraževalnih ustanov pri obravnavanju vprašanj varnosti in zdravja pri delu lahko pripomore k preprečevanju kostno-mišičnih obolenj. Vključevanje tematik varnosti in zdravja v izobraževanje je bistvenega pomena za razvoj kulture preprečevanja obolenj med učenci in študenti.

To poročilo proučuje, kako lahko izobraževalne ustanove prispevajo k zgodnji dolgoročni preventivi, in podaja različne poglede na vprašanja varnosti in zdravja. V njem so predstavljeni primeri uspešnega vključevanja v Evropi ter priporočila za oblikovanje in izvajanje ukrepov. Poleg tega predstavlja strateški pristop k sistematičnemu spodbujanju telesne vadbe in preprečevanju kostno-mišičnih obolenj v izobraževalnih ustanovah.

Prenesi in: en