Kostno-mišična obolenja med otroki in mladostniki – vseživljenjski pristop k njihovemu preprečevanju za prihodnjo generacijo delavcev

Keywords:

Kostno-mišična obolenja so pri otrocih in mladostnikih zelo razširjena in številni mladi vstopajo na trg dela z že obstoječimi kostno-mišičnimi težavami, ki se lahko zaradi dela še poslabšajo.

Ta predstavitev v programu PowerPoint vsebuje splošni uvod v tematiko in poudarja pomen spodbujanja zdravega kostno-mišičnega sistema med otroki in mladostniki.

Prenesi in: de | el | en | et | hr | is | lt | mt | pl | ro |