You are here

Publikacije

Letno poročilo za leto 2016
13/06/2017
Leto 2016 je bilo za Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) pomembno leto za razširjanje sporočil, ki izhajajo iz več vodilnih...
Downloadin:EN
OiRA Leaflet
26/04/2017
This resource provides short summaries of key points about what is OiRA, why use it, who is OiRA for and how does it work. It also provides users...
Downloadin:EN