You are here

Napo – varnost z nasmehom

Napo — safety with a smile

Napo kot junak sklopa animiranih filmov šaljivo predstavlja teme s področja varnosti in zdravja pri delu in preprečevanja tveganja ter ob tem spodbuja k razpravi.

Napo je tipičen delavec v kateri koli industriji ali sektorju. Pogosto je izpostavljen splošnim nevarnostim in tveganim okoliščinam na delovnem mestu. Vendar je dejavno udeležen pri ugotavljanju tveganj in zagotavljanju praktičnih rešitev.

Napo je postal glavni ambasador kampanj agencije EU-OSHA za zdravo delovno okolje, mnogi od njegovih filmov pa so s temi kampanjami povezani ali pa jih podpirajo. Na ključnih dogodkih kampanje se pojavi tudi osebno.

Napovi filmi

Napo se s sodelavci pojavi v sklopu filmov brez verbalne komunikacije, kar omogoča, da ga lahko razumejo in se z njim poistovetijo vsi ljudje, ne glede na njihovo izobrazbeno in kulturno ozadje ter starost. Filmi vključujejo različne teme s področja varnosti in zdravja, npr.:

Novi filmi se redno objavljajo v skladu z določanjem novih tem. Filme snema konzorcij Napo, ki ga sestavljata majhna skupina evropskih organizacij, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, ter agencija EU-OSHA.

Napo za učitelje

Napo prispeva tudi k seznanjanju osnovnošolcev z varnostjo in zdravjem. Agencija EU-OSHA je s podporo konzorcija Napo zasnovala spletno orodje za učitelje o varnosti in zdravju pri delu. Na voljo so sklopi študijskega gradiva, ki vsebujejo:

  • ključna sporočila in učne cilje;
  • ideje za dejavnosti in spletne vire;
  • 45‑minutne vzorčne primere učnih ur.

Po uspešnem pilotnem projektu se te učne ure razvijajo in širijo po vsej Evropi.

iNapo

Aplikacija iNapo, ki jo je razvil inštitut INAIL, eden od članov konzorcija Napo, je zdaj na voljo za prenos s spleta, zaradi česar so Napovi filmi lahko zdaj dostopni tudi na poti.

Konzorcij Napo

Lastnik filmov Napo sta produkcijska hiša Via Storia, ki ima sedež v francoskem Strasbourgu, ter konzorcij Napo, ki financira in producira filme za majhno skupino evropskih organizacij za varnost in zdravje: AUVA (Avstrija); DGUV (Nemčija); HSE (Združeno kraljestvo); INAIL (Italija); INRS (Francija); SUVA (Švica); in Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Agencija EU-OSHA je poleg tega sklenila pogodbo z DGUV (v imenu konzorcija) za reprodukcijo filmov Napo in dobavo teh kopij nacionalnim informacijskim točkam v vseh državah članicah EU, državah kandidatkah in državah EFTA.