Kampanje za zdravo delovno okolje

Sporočilo kampanj za zdravo delovno okolje je „Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel.“ S pripravo prosto dostopnih praktičnih vodnikov in orodij prispevamo k njegovi promociji. V okviru vsake kampanje poteka tudi podelitev priznanj za dobro prakso in filmske nagrade za zdravo delovno okolje.

Te kampanje so zdaj največje tovrstne kampanje na svetu. Zakaj se nam ne bi pridružili in za organizacijo lastne kampanje uporabili našo zbirko orodij za vodenje kampanje?