You are here

OiRA: brezplačna in preprosta orodja za enostavno izdelavo ocene tveganja

OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Z njim so zagotovljeni viri in znanje, ki jih mikro in mala podjetja potrebujejo, da lahko sama ocenijo svoja tveganja. Orodja OiRA so brezplačno na voljo na spletu, so lahko dostopna in preprosta za uporabo.

Orodje OiRA ponuja pristop za izdelavo ocene tveganja v več korakih, pri čemer uporabnika popelje od prepoznavanja tveganj na delovnem mestu prek izvajanja preventivnih ukrepov ter nazadnje do spremljanja tveganj in poročanja o njih.

Kaj je OiRA?

Aplikacija OiRA je bila vzpostavljena kot orodje, ki je preprosto za uporabo ter bo mikro in mala podjetja vodi skozi postopek ocenjevanja tveganj. Programska oprema OiRA, ki jo je leta 2009 razvila agencija EU-OSHA in se uporablja od leta 2010, temelji na nizozemskem orodju za izdelavo ocene tveganja, imenovanem RI&E, ki se je izkazalo za zelo uspešno in se učinkovito uporablja. 

Programska oprema OiRA agencije EU-OSHA je sektorskim socialnim partnerjem (organizacijam delodajalcev in delavcev) in nacionalnim organom (ministrstvo, inšpektoratom za delo, inštitutom s področja varnosti in zdravja) v pomoč pri izdelavi orodij za oceno tveganja za posamezne sektorje, namenjenih malim podjetjem.

Najnovejše informacije o projektu OiRA (partnerji projekta, orodja OiRA, ki so ali bodo objavljena) so na voljo na spletnem mestu projekta OiRA.

Kakšen je razlog za vzpostavitev orodja OiRA?

Ocena tveganja je podlaga vsakega pristopa k upravljanju varnosti in zdravja ter je bistvena pri vzpostavitvi zdravega delovnega mesta. V strategiji Skupnosti za varnost in zdravje pri delu 2007–2012, v kateri je bil priznan pomen ocene tveganja, se je zahteval razvoj preprostih orodij za olajšanje postopka ocenjevanja tveganj. Orodje OiRA je bilo vzpostavljeno prav za to.

Namen orodja OiRA je bil olajšati izvedbo ocene tveganja ter tako doseči, da bi več mikro in malih podjetij ocenjevalo svoja tveganja in da bi se izboljšala kakovost njihovih ocen tveganja. Orodja podjetjem omogočajo, da začnejo (ali izboljšajo) postopek ocenjevanja tveganj. Orodje OiRA lahko tako podjetjem pomaga, da postanejo konkurenčnejša, na primer tako da znižajo stroške, povezane s poklicnimi boleznimi, in zmanjšajo tveganja nezgod ter izboljšajo splošne delovne razmere in organizacijsko uspešnost.

Zakaj uporabljati orodje OiRA?

Ocena tveganja je danes za številne organizacije običajen postopek. Zaradi preprečevanja tveganj se izvaja na več sto tisoč delovnih mestih po vsej Evropi. Vendar lahko za nekatera podjetja, zlasti mikro in male organizacije, pomeni zapleten postopek. Orodje OiRA ga lahko olajša, saj organizacijam zagotavlja vire, ki jih potrebujejo, da se uspešno spoprimejo s takim izzivom.

Organizacije, ki bodo uporabljale orodja OiRA, bodo izkoristile tudi nekatere druge prednosti:

 • uporaba orodij OiRA je popolnoma brezplačna;
 • na voljo so na spletu;
 • na voljo je mobilna aplikacija;
 • orodja so ciljno naravnana na sektor;
 • deloma jih je mogoče prilagoditi zahtevam podjetij;
 • omogočajo razvoj načrta ukrepanja in izbiro s seznama predlaganih ukrepov.

Kako orodje OiRA deluje?

Postopek v orodju OiRa vključuje pet ključnih korakov:

 1. Priprava: orodje OiRA podjetjem deloma omogoča, da ocene tveganja prilagodijo svojim posebnostim, le odgovoriti morajo na nekaj preprostih vprašanj.
 2. Prepoznavanje: to vključuje odkrivanje morebitnih nevarnosti pri delu in ugotavljanje, kdo bi jim bil lahko izpostavljen.
 3. Vrednotenje: ta stopnja vključuje prednostno razvrščanje prepoznanih tveganj. Prednostna razvrstitev bo pozneje pomagala pri odločitvi, katere ukrepe bo treba izvesti najprej.
 4. Načrt ukrepanja: orodje bo nato pomagalo ustvariti načrt ukrepanja in odločiti, kako tveganja odpraviti ali obvladovati.
 5. Poročilo: nazadnje se samodejno ustvarita poročilo in načrt ukrepanja, ki ju je mogoče natisniti in/ali prenesti, kar omogoča dokumentiranje rezultatov postopka ocene tveganja.

Kako dostopati do orodja OiRA?

Za prijavo potrebujete le veljaven e-naslov. Vsak posameznik ali organizacija lahko med razpoložljivimi orodji OiRA izbere tisto, ki najbolj ustreza njegovi državi, sektorju in podjetju. 

Oglejte si razpoložljiva orodja OiRA, ki so na spletnem mestu projekta OiRA razvrščena po sektorjih in državah.

Sodelovanje socialnih partnerjev in nacionalnih organov

Vsa orodja OiRA so ustvarili socialni partnerji in/ali nacionalni organi ali pa so bila ustvarjena v sodelovanju z njimi. Če ste socialni partner ali nacionalni inštitut/organ ter želite sodelovati in razviti enega ali več sektorskih orodij OiRA, lahko več informacij najdete na spletnem mestu projekta OiRA.