Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings (Premisleki o uporabi hitrega antigenskega (samo-)testiranja za zaznavanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 v poklicnem okolju)

Keywords:

To skupno tehnično poročilo Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni in agencije EU-OSHA vsebuje pregled uporabe hitrih antigenskih diagnostičnih testov na okužbo z virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, v poklicnem okolju. Vključuje raziskavo nacionalnih informacijskih točk agencije EU-OSHA o uporabi hitrih antigenskih testov na delovnih mestih.

Poročilo obravnava dejavnike, povezane z uvajanjem hitrih antigenskih testov na delovnih mestih, in ugotavlja, da lahko testiranje pripomore k zmanjšanju širjenja virusa v zaprtih delovnih prostorih z visokim tveganjem. Vendar je v njem tudi poudarjeno, da bi se moralo testiranje uporabljati kot dopolnitev, in ne nadomestitev, drugih ukrepov na področju varnosti in zdravja za preprečevanje širjenja virusa. Pri oblikovanju strategije cepljenja na delovnih mestih je bil izpostavljen tudi pomen vključevanja različnih organov, delavcev, zaposlenih in služb medicine dela. Ključno za zagotavljanje zaščite za vse je dobro sodelovanje med različnimi akterji na področju varnosti in zdravja pri delu ter javnega zdravstva.

Prenesi in: en