Safety and health in agri-food sector supply chains: the power of combining contractual and relational governance

Varnost in zdravje v dobavnih verigah živilskopredelovalne industrije: moč kombiniranega upravljanja na podlagi pogodb in odnosov

Keywords:

To poročilo temelji na rezultatih projekta agencije EU-OSHA z naslovom Instrumenti z učinkom vzvoda na varnost in zdravje pri delu (Leverage Instruments for Occupational Safety and Health – Lift-OSH). Ponuja poglobljen pogled na to, kako se lahko s hibridnimi oblikami upravljanja na podlagi pogodb in odnosov v dobavni verigi živilskopredelovalne industrije izboljšajo varnost in zdravje pri delu ter delovni pogoji.

Ugotovitve projekta kažejo, da lahko kombinacija obeh oblik upravljanja spodbuja zaupanje, skupno odgovornost in nenehno izboljševanje vseh partnerjev v dobavni verigi. To pa nenazadnje pomeni varnejša in boljša delovna okolja za delavce.

Prenesi in: en