Market leverage for safe and healthy workplaces: fitting practices to the industrial sector

Tržni vzvod za varna in zdrava delovna mesta: prilagajanje praks gospodarskim panogam

Keywords:

To poročilo temelji na rezultatih projekta agencije EU-OSHA z naslovom Instrumenti z učinkom vzvoda na varnost in zdravje pri delu Leverage Instruments for Occupational Safety and Health – Lift-OSH . V njem so predstavljena priporočila za vodstvene delavce o tem, kako lahko vplivajo na dobavitelje, da bi izboljšali varnost in zdravje pri delu.

Ugotovitve iz študij primerov kažejo, da ima upravljanje na podlagi odnosov pomembno vlogo pri preoblikovanju politik in trdih pogodbenih zahtev v dobro prakso na delovnih mestih. To je pomembno za varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih dobaviteljev. Poročilo prav tako vsebuje priporočila, prilagojena različnim sektorskim okvirom.

Prenesi in: en