Safety culture in the construction industry as part of supply chain governance

Kultura varnosti v gradbeni industriji kot del upravljanja dobavne verige

Keywords:

To poročilo o politiki temelji na ugotovitvah projekta agencije EU-OSHA Lift-OSH „Instrumenti z učinkom vzvoda na varnost in zdravje pri delu“. Opisano je, kako se izvajalci in naročniki v gradbeništvu pri strategijah upravljanja varnosti in zdravja pri delu zanašajo na posebno zamisel „varnostne kulture“.

Na podlagi dveh primerov o prednostih tovrstnih strategij je ključno poudariti, da je ustvarjanje skupnega razumevanja varnosti bistvenega pomena za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v gradbeništvu. Izboljšave so potrebne tudi pri vključevanju delavcev in komuniciranju od spodaj navzgor.

Prenesi in: en