Upravljanje dobavne verige v kmetijstvu: standardi in revizije za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v evropski agroživilski industriji

Keywords:

Tveganja za varnost in zdravje pri delu v agroživilski industriji med drugim vključujejo dolge delovnike, nizke plače, obremenjujoče psihosocialno ozračje ter fizične nevarnosti, povezane z dvigovanjem težkih bremen, ponavljajočimi se gibi in kemikalijami v kmetijstvu. Celovita ureditev te gospodarske panoge in dejstvo, da sta varnost in zdravje pri delu vključena v dobavno verigo prek pogodbenega upravljanja, poudarjata pomen certificiranja in standardizacije. V tem povzetku so opisane njune potencialne koristi za varnost in zdravje pri delu, njune trenutne omejitve ter vloga, ki jo lahko imajo vlade in oblikovalci politik pri njunem izboljšanju.

Prenesi in: de | en | fr | mt | pt |