Izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v dobavnih verigah: tržno usmerjene pobude v agroživilski in gradbeni industriji

Keywords:

Kljub spremembam v strukturi dobavnih verig, ki so posledica družbeno-gospodarskih dejavnikov, sta EU in blaginja njenih podjetij še vedno neločljivo povezani z njihovim uspehom. Večji pomen trajnostnega in etičnega ravnanja v teh distribucijskih odnosih poudarja pomen izboljšanja varnosti in zdravja pri delu ter delovnih pogojev. V tem poročilu so predstavljeni rezultati pregleda objavljene literature, ki je bil izveden v okviru projekta agencije EU-OSHA o tržnem finančnem vzvodu varnosti in zdravja pri delu v dobavnih verigah, pri čemer sta bila proučena zlasti dva ključna sektorja EU: agroživilska in gradbena industrija.

Prenesi in: en