Upravljanje dobavne verige v gradbeništvu: ureditev varnosti in zdravja pri delu v kompleksnih gradbenih projektih pod taktirko stranke

Keywords:

V gradbeni industriji je po vsej EU zabeleženo največje število z delom povezanih nezgod bodisi s smrtnim izidom bodisi brez njega. Inherentna kompleksnost nelinearnih dobavnih verig v tej panogi je privedla do preusmeritve osredotočenosti na stranko, ki lahko ob spodbudi vladnih organov in oblikovalcev politik prevzame vlogo glavnega akterja na področju izboljšanja varnosti in zdravja pri delu ter delovnih pogojev. Ta kratka predstavitev prikazuje na praktičnih primerih dveh podjetij, kako urediti varnost in zdravje pri delu pod taktirko stranke, in opisuje uporabljene postopke, njihove praktične posledice in morebitne koristi.

Prenesi in: en | fr | lt | mt | pt |