You are here

Osrednje teme

22/10/2018

Nabor orodij agencije EU-OSHA za vodenje kampanje je bil posodobljen za obeležitev kampanje za obdobje 2018–2019 Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta. Uporaba nabora orodij, ki zagotavlja praktične nasvete za vodenje učinkovite kampanje za boljše upravljanje varnosti in zdravja, je preprostejša kot kadar koli prej. Nabor vsebuje tudi številne nove primere dobre prakse pri dejavnostih kampanje, od dogodkov do družbenih medijev in oglaševanja.

02/10/2018

V povzetku so opisani prispevki strokovnjakov s konference na visoki ravni „Kadar je velikost pomembna … pot naprej pri izboljšanju varnosti in zdravja pri delu v evropskih mikro- in malih podjetjih“.

Med udeleženci so bili komisar Thyssen, člani projektne skupine in številni drugi ključni deležniki. Razpravljali so o glavnih ugotovitvah in vplivu, ki bi ga projekt SESAME agencije EU-OSHA lahko imel v prihodnosti (projekt za varna mala in mikropodjetja).

28/09/2018

Agencija EU‑OSHA bo 22. oktobra skupaj s partnerji odprla Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, da bi spodbudila sodelovalno in dejavno varno ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi.

Teden kot glavni dogodek v okviru trenutne Kampanje za zdravo delovno okolje navdihuje na stotine dogodkov po vsej Evropi, kot so predvajanja filmov, medijski dogodki, konference, razstave, tekmovanja in izobraževanja.

Pages