You are here

Osrednje teme

02/07/2018

Avstrijsko „zeleno predsedstvo“ bo spodbujalo trajnost ter bo osredotočeno na tri področja EU: varnost in migracije, zagotavljanje blaginje in konkurenčnosti z digitalizacijo ter stabilnost v državah sosedstva. Med njegovim mandatom naj bi se dokončala tudi pogajanja o spremembi direktive o rakotvornih snoveh.

Več informacij

Oglejte si videoposnetek „Kaj je predsedstvo Sveta in kako deluje?“

26/06/2018

Agencija EU-OSHA je vesela, da se znova lahko zanese na tako veliko število uradnih in medijskih partnerjev kampanje, ki se bodo pridružili njeni kampanji za obdobje 2018–2019 z naslovom Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta.

Njihova zaveza spodbujanju proaktivnega ukrepanja pri ravnanju z nevarnimi snovmi na evropskih delovnih mestih bo glavni element za uspeh kampanje, saj bo omogočila veliko priložnosti za mreženje in izmenjavo dobre prakse na delovnem mestu.

22/06/2018

Novo poročilo podrobno navaja ugotovitve analize, ki jo je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu opravila v zvezi z najnovejšo raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER-2), pri kateri se je zlasti osredotočila na psihosocialna tveganja. Iz poročila je razvidno, da so zavezanost in odgovornost vodstva ter sodelovanje delavcev ključnega pomena za zaščito evropskih delavcev pred tovrstnimi tveganji.

07/06/2018

Agencija EU-OSHA je izdala dve novi publikaciji, ki obravnavata nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu v evropskih podjetjih kot posledica nagle rasti sektorja e‑prodaje in naraščajoče uporabe poživil.

Za sektor e‑prodaje je značilna velika dinamičnost in konkurenčnost s poudarkom na povečevanju učinkovitosti in zmanjševanju stroškov. Ker se bo rast tega sektorja samo še stopnjevala, je osrednja tema publikacije učinek tega pojava na dobro počutje delavcev s poudarkom na potrebi po proaktivnem ukrepanju.

25/05/2018

S kakšnimi težavami se spopadajo osebe, ki so premagale raka, pri vrnitvi na delo? Kakšne težave imajo lahko njihovi delodajalci? Cilj raziskave agencije EU-OSHA je odgovoriti na ta vprašanja in ugotoviti, kaj je treba storiti za zagotovitev uspešnega ukrepanja pri vrnitvi na delo.

Ugotovitve so objavljene med vsakoletnim evropskim tednom boja proti raku (25.–31. maj 2018) v obliki poročila, povzetka in predstavitev.

18/05/2018

Na delavnici „Sistemi opozarjanja in nadzora za določanje z delom povezanih bolezni v EU“, ki je potekala v okviru raziskovalnega projekta agencije EU-OSHA o z delom povezanih boleznih, so sodelovali vodilni strokovnjaki in oblikovalci politike iz vse Evrope ter razpravljali o obstoječih pristopih opozarjanja in nadzora, opisanih v poročilu agencije EU-OSHA.

Pages