Izboljšanje skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu: splošni pregled

Keywords:
V zadnjem desetletju smo priča hitrim spremembam v sestavi, organizaciji in nadzoru dela v EU, nenazadnje tudi spremembam, ki jih je prinesla trenutna pandemija. Nova raziskava agencije EU-OSHA proučuje načine za zagotavljanje skladnosti s standardi varnosti in zdravja pri delu ter za spodbujanje boljših praks na tem področju.
 
Izčrpni pregled trenutne literature se osredotoča na drugačne vrste podpore, vključno s pristopi oskrbovalne verige, družbenim poročanjem in poslovnimi spodbudami za varnost in zdravje pri delu ter inovativnimi strategijami in praksami, ki so jih sprejeli regulatorji za varnost in zdravje pri delu. Ključne ugotovitve in njihove posledice za oblikovanje prihodnje politike ter nadaljnje raziskave so predstavljene v končnem poročilu in povzetku, z natančno analizo v ločenem pregledu literature.
Prenesi in: en