Biološki dejavniki in z delom povezane bolezni: rezultati pregleda literature, strokovne raziskave in analize sistemov spremljanja

Keywords:

To poročilo je del večjega projekta za obravnavo tveganj, ki izhajajo iz bioloških dejavnikov na delovnem mestu. Cilj projekta je povečati ozaveščenost o izpostavljenosti tem nevarnostim, zagotoviti več informacij o zdravstvenih težavah, ki so povezane z njimi, in prispevati k njihovemu preprečevanju.

V poročilu so predstavljeni rezultati pregleda znanstvene literature ter strokovna raziskava in analiza izbranih sistemov, ki jih uporabljajo države članice Evropske unije za spremljanje bolezni in izpostavljenosti tveganjem. V njem je ocenjeno obstoječe znanje na tem področju, vključno z novimi in nastajajočimi tveganji, opredeljene pa so tudi vrzeli v podatkih in priporočila za izboljšanje spremljanja in preprečevanja teh močno razširjenih, a slabo razumljenih tveganj.

Prenesi in: en