Sistemi opozarjanja in nadzora: THOR, Združeno kraljestvo

Keywords:

Članek je del sklopa petih poglobljenih študij pristopov za opozarjanje in nadzor pri odkrivanju, spremljanju in preprečevanju novih z delom povezanih bolezni ter se osredotoča na mrežo THOR v Združenem kraljestvu.

Poleg splošne mreže THOR posebne mreže zajamejo z delom povezane bolezni, kot so bolezni dihal, kožne bolezni ali nalezljive bolezni, mreža THOR-EXTRA pa je posebej zasnovana za poročanje o sumih novih z delom povezanih bolezni. V mreži THOR so razvili inovativne funkcije za poenostavitev poročanja, hkrati pa izboljšali kakovost podatkov in spodbudili zdravnike, da poročajo, tako da zagotavljajo stalni strokovni razvoj prek spletne platforme. Njeni mehanizmi za dvosmerno komunikacijo s podjetji in organi varnosti in zdravja na delovnem mestu ogromno prispevajo k usmerjeni politiki, temelječi na dokazih, in preprečevanju.

Oglejte si več informacij o tem, kako se mreža THOR uporablja za obveščanje oblikovalcev politike o novih in nastajajočih tveganjih za zdravje pri delu.

Prenesi in: en