Staranje delovne sile: posledice za varnost in zdravje pri delu – Raziskovalni pregled – Informativni list

Ta informativni list, ki temelji na pregledu, zagotavlja ključne sklepne ugotovitve v zvezi s trajnostnim delom na podlagi obravnavanja vprašanj varnosti in zdravja pri delu z vidika staranja delovne sile. V njem so opisane splošne, s starostjo povezane spremembe, ki jih doživljamo, s poudarkom na individualnih razlikah. Obravnavane so tudi posledice teh sprememb za varnost in zdravje pri delu ter za trajnostno delo, prav tako pa je poudarjen pomen tega, da se ocene tveganj zasnujejo na fizični zmogljivosti in ne na starosti. Informativni list prav tako opisuje uspešne ukrepe za preprečevanje tveganj in spodbujanje trajnostnega dela skozi celotno življenje ter obravnava pomen celovitih sistemov varnosti in zdravja pri delu. V njem so na koncu opredeljene vrzeli na področju raziskav, s poudarkom na tistih temah, na katere bi se bilo treba osredotočiti v prihodnjih raziskavah.

Prenesi in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sl | sv |