Opravljanje dela s kroničnimi kostno-mišičnimi obolenji – nasveti o dobrih praksah

Keywords:

V tem poročilu smo poglobljeno proučili delo s kroničnimi kostno-mišičnimi obolenji in jasno utemeljili, zakaj je koristno, da se osebam s kroničnimi boleznimi omogoči, da ostanejo na delovnem mestu.

V poročilu je poudarjena pomembnost oblikovanja vključujočih delovnih mest, hkrati pa so v njem opisana načela za obvladovanje kroničnih kostno-mišičnih obolenj, pri čemer so ključni preventiva, zgodnje ukrepanje in učinkovita participativna rehabilitacija ter načrtovanje vrnitve na delo.

Primeri dobre prakse nazorno prikazujejo širok nabor prilagoditev na delovnem mestu za osebe s kostno-mišičnimi obolenji, ki zajemajo vse od prilagodljivega delovnega časa do zagotavljanja ustreznega orodja in ergonomske opreme. Te splošne praktične nasvete dopolnjujejo širša priporočila za oblikovalce politik.

 

Prenesi in: en