Staranje delavcev: posledice za varnost in zdravje pri delu – pregled raziskav

Keywords:

Cilj tega pregleda je bil predstaviti njegovo ozadje: starajoči se delavci v Evropi. S pregledom so proučevali raziskovanje treh osrednjih vprašanj: (1) „Kakšne spremembe se dogajajo pri starajočih se osebah?“, (2) „Kakšne posledice imajo te spremembe v celotnem delovnem življenju?“ in (3) „S kakšnimi ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu bi bilo mogoče spodbujati vzdržno delo v celotnem delovnem življenju?“. V pregledu so opredeljene vrzeli v obstoječem znanju, predstavljene splošne sklepne ugotovitve in morebitne posledice na področju politik ter poudarjen pomen izboljšanih preventivnih ukrepov za vse delavce ob upoštevanju posameznikove delovne sposobnosti in posebnih ukrepov v strategijah za preprečevanje tveganj ter pomembnost učinkovitih sistemov varnosti in zdravja pri delu.

Prenesi in: en