Ženske in staranje delavcev: posledice za varnost in zdravje pri delu – pregled raziskav

Keywords:

To poročilo proučuje povezave med spolom in starostjo z vidika varnosti in zdravja pri delu. Osrednja tema je potreba po preučitvi s starostjo povezanih sprememb, ki odražajo biološke razlike med spoloma, kot je denimo menopavza, za katero še niso bile opravljene nobene raziskave, ter (družbeno pogojenih) razlik med spoloma, vključno z vertikalno (hierarhične razlike) in horizontalno segregacijo (prevladuje v različnih sektorjih), zaradi česar so ženske izpostavljene drugačnim tveganjem kot moški. Ob upoštevanju tovrstnih razlik, ki so značilne za celotno delovno življenje, je bilo sklenjeno, da je treba v okviru vseživljenjskega pristopa pri oceni tveganja upoštevati spol in staranje.

Prenesi in: en