Poročilo o analizi politik, strategij in programov EU in držav članic na področju staranja prebivalstva in delavcev

Keywords:

Tukaj boste našli ključne informacije iz poročila agencije EU-OSHA o analizi politik in ukrepov na ravni EU in nacionalni ravni za obravnavanje vprašanj, ki izhajajo iz staranja evropskega prebivalstva. Pregled vsebuje kratek povzetek dejavnikov, ki vplivajo na razvoj politike, ter izzivov, s katerimi se srečujejo njeni oblikovalci pri podaljševanju delovnega življenja in povečevanju zaposljivosti starejših delavcev. V njem so preučeni tudi nadnacionalni in nacionalni vplivi na razvoj politike, povzete razmere na ravni držav ter preučen obstoječi pravni in politični okvir EU. Predstavljena so tudi razmišljanja o prihodnjem razvoju politike.

Prenesi in: en