You are here

Publikacije
05/10/2016

Ženske in staranje delovne sile: posledice za varnost in zdravje pri delu – Raziskovalni pregled – Informativni list

Ženske in staranje delovne sile: posledice za varnost in zdravje pri delu – Raziskovalni pregled – Informativni list

Ta informativni list, ki temelji na pregledu, zagotavlja ključne sklepne ugotovitve v zvezi z ženskami, varnostjo in zdravjem pri delu ter trajnostnim delom z vidika staranja delovne sile.

Osrednja tema so s starostjo povezane razlike med moškimi in ženskami – biološke in družbeno pogojene – ter načini za njihovo obvladovanje z vidika varnosti in zdravja pri delu. V njem se zagovarja vseživljenjski pristop k oblikovanju trajnostnega dela za moške in ženske. Poudarjen je tudi pomen upoštevanja starosti in spola v oceni tveganja za obravnavanje poklicne enakosti ter promocije koristi, ki jih prinaša raznolikost, v strategijah varnosti in zdravja pri delu.  

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | LT | LV | PL | PT | SK | SL | SV