Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno okolje za obdobje 2020–2022

Keywords:

V tej knjižici so predstavljeni nagrajeni in pohvaljeni primeri dobre prakse 15. natečaja za priznanja za dobro prakso za zdravo delovno okolje, ki izpostavljajo primere prizadevanj za uspešno preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj na delovnem mestu.

Poudarek natečaja za obdobje 2020–2022 je na malih in velikih podjetjih ter organizacijah, ki izkazujejo izjemno zavezanost dejavnemu prepoznavanju tveganj ter uvajanju inovativnih in učinkovitih rešitev, s pomočjo katerih je mogoče zmanjšati ali odpraviti nevarnost pojava kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.

Primeri so vzdržni skozi daljše časovno obdobje in prenosljivi v druga podjetja, panoge ali države članice ter imajo dodano vrednost za obstoječe prakse, hkrati pa upoštevajo potrebe večine evropskih podjetij, tj. malih in srednjih podjetij (MSP).

Prenesi in: en