Informativni bilten: rakotvorne snovi na delovnem mestu

Keywords:

Informativni bilten, ki so ga skupaj pripravili vsi partnerji časovnega načrta o rakotvornih snoveh, vsebuje strnjene praktične nasvete o preprečevanju tveganj zaradi rakotvornih snovi na delovnem mestu. Zasnovan je kot hiter referenčni dokument za vsakodnevno uporabo, v katerem so na začetku opredeljene različne rakotvorne snovi na delovnem mestu in opisana tveganja, ki jih ta predstavljajo.

V nadaljevanju so nato povzete posebne pravne zahteve, kot so ocena tveganja, hierarhija preventivnih ukrepov, ki se uporabljajo za rakotvorne snovi, in mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost. Vsebuje tudi informacije o ukrepih za vzdrževanje in nezgode ter o tem, kako prepoznati delavce, ki so posebej ogroženi.

Vključene so tudi povezave do koristnih orodij ter smernice in informacije o časovnem načrtu o rakotvornih snoveh – vse, kar potrebujete za obvladovanje tveganj zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu.

Prenesi in: bg | cs | da | de | el | en | fi | fr | is | lt | mt | nl | no | pt | sk | sl |