Dejavniki tveganja za nastanek poklicnega raka v Evropi – metodologija ankete o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja

Keywords:

Anketa o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za nastanek raka v Evropi (WES) zagotavlja informacije o verjetni izpostavljenosti delavcev v zadnjem delovnem tednu več znanim dejavnikom tveganja za nastanek raka. V tem poročilu je opisana metodologija, uporabljena za pripravo te ankete.

Pojasnjuje, kako je bila prilagojena iz avstralske študije izpostavljenosti pri delu in kako so se lotili prevajanja vprašalnika v jezike držav članic EU, v katerih se je izvajal. Podrobneje opisuje preskušanje prilagojenega vprašalnika in poznejših pristopov k vzorčenju, glavno terensko delo, nadzor kakovosti podatkov in ponderiranje podatkov.

To poročilo vsebuje več podrobnosti in dopolnjuje že objavljeni povzetek metodologije ankete o izpostavljenosti delavcev (WES).

Prenesi in: en