Bolgarija

V Republiki Bolgariji je za javno politiko o varnosti in zdravju pri delu pristojen Svet ministrov. Ministrstvo za delo in socialno politiko pripravlja, usklajuje in izvaja javno politiko o varnosti in zdravju pri delu. Ministrstvo za zdravje vodi in usklajuje dejavnosti za zaščito in promocijo zdravja pri delu. Izvajalska agencija Generalnega inšpektorata za delo je javni organ, pristojen za skupni nadzor skladnosti z delovnim pravom, da se zagotovita varnost in zdravje pri delu, ter za spremljanje pogojev za zaposlitev. Nacionalni zavod za socialno varstvo (NSSI) je odgovoren za spremljanje priprave strokovnih mnenj o zmožnosti za delo, preiskuje z delom povezane nezgode ter vzdržuje podatkovno zbirko o nezgodah, povezanih z delom.Nacionalna politika o varnosti in zdravju pri delu se pripravlja in izvaja na podlagi tristranskega sodelovanja na nacionalni, sektorski in regionalni ravni. Nacionalni svet za delovne razmere (NCWC) je stalni organ, ki je odgovoren za usklajevanje, posvetovanje in sodelovanje pri razvoju in izvajanju politike varnosti in zdravja pri delu na nacionalni ravni. V vseh lokalnih upravnih okrožjih imajo regionalne svete, ki zagotavljajo tristransko sodelovanje na področju varnosti in zdravja pri delu. V vseh podjetjih obstajajo tudi odbori za delovne razmere, znotraj katerih poteka dialog med delavci in delodajalci.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour and Social Policy (Bulgaria)
  2 Triaditza Street
  1051
  Sofia
  Bulgaria
  Contact person: Darina KONOVA
  E-mail address:
  darina.konova [at] mlsp.government.bg