Ciper

Nacionalna informacijska točka za Ciper je oddelek inšpekcije za delo.Oddelek deluje v okviru ministrstva za delo in socialno zavarovanje. Njegov glavni cilj na področju varnosti in zdravja pri delu je varovati primerne in ustrezne ravni varnosti in zdravja pri delu, da se odpravijo nezgode pri delu in poklicne bolezni oziroma da se njihovo število izrazito zmanjša, ter zaščita javnosti pred tveganji, ki izhajajo iz dejavnosti dela.Oddelek je kot informacijska točka pristojen za organizacijo nacionalne informacijske mreže ter sodeluje pri pripravi in uresničevanju programa Agencije. V nacionalno informacijsko mrežo so povezani socialni partnerji in druge organizacije s posebnim zanimanjem za področje varnosti in zdravja pri delu.Oddelek sodeluje pri organizaciji evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu, prireja evropski natečaj za priznanje dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu. Poleg tega se dejavno udeležuje tudi srečanj informacijskih točk in upravnega odbora Agencije ter sestankov strokovnih skupin.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Department of Labour Inspection, Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance
12 Apelli Street
1493 Nicosia
Ciper
Contact person:
Anastassios YIANNAKI
Tel: +357 2240 5623
E-naslov: ayiannaki [at] dli [dot] mlsi [dot] gov [dot] cy