Ciper

Nacionalna informacijska točka za Ciper je oddelek inšpekcije za delo.Oddelek deluje v okviru ministrstva za delo in socialno zavarovanje. Njegov glavni cilj na področju varnosti in zdravja pri delu je varovati primerne in ustrezne ravni varnosti in zdravja pri delu, da se odpravijo nezgode pri delu in poklicne bolezni oziroma da se njihovo število izrazito zmanjša, ter zaščita javnosti pred tveganji, ki izhajajo iz dejavnosti dela.Oddelek je kot informacijska točka pristojen za organizacijo nacionalne informacijske mreže ter sodeluje pri pripravi in uresničevanju programa Agencije. V nacionalno informacijsko mrežo so povezani socialni partnerji in druge organizacije s posebnim zanimanjem za področje varnosti in zdravja pri delu.Oddelek sodeluje pri organizaciji evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu, prireja evropski natečaj za priznanje dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu. Poleg tega se dejavno udeležuje tudi srečanj informacijskih točk in upravnega odbora Agencije ter sestankov strokovnih skupin.


Focal points' contact details

 • Department of Labour Inspection, Ministry of Labour and Social Insurance
  12 Apelli Street
  1080
  Nicosia
  Cyprus
  Contact person: Olga NICOLAIDOU
  E-mail address:
  onicolaidou [at] dli.mlsi.gov.cy